Billede af en dækningsgrav taget udefra

Beskyttelsesrum og bunkere

Hovedstadens Beredskab har myndighedsansvaret for beskyttelsesrum i vores 8 ejer-kommuner ligesom vi udlejer rum i bunkere (dækningsgrave).

Beskyttelsesrum 

Hovedstadens Beredskab har myndighedsansvaret for beskyttelsesrum i København, Frederiksberg, Brøndby, Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Albertslund og Dragør kommuner.

Vores myndighedsansvar indebærer at holde overblik over alle typer af beskyttelsesrum samt at behandle ansøgninger om ændret brug eller nedlæggelse af sikringsrum, eksempelvis i forbindelse med renovering eller nybyggeri.

Vi administrerer og varetager også udlejning af rum i dækningsgravene (bunkerne).

Beskyttelsesrum kan inddeles i forskellige kategorier:

  • Sikringsrum
  • Betondækningsgrave (udlejning af rum i udvalgte bunkere)
  • Øvrige offentlige beskyttelsesrum
  • Supplerende beskyttelsesrum

1. Sikringsrum

Et sikringsrum er et rum, som i fredstid kan bruges til andre formål, men som på forsvarsministerens foranledning på kort tid kan klargøres til beskyttelsesrum.

Alle boligblokke der er bygget mellem 1950 og 1994 er indrettet med sikringsrum i kælder. Det er typisk cykelkælderen, pulterrum og eller vaskekælderen.

Virksomheder opført i samme periode og som har mere end 10 ansatte har også skullet indrette sikringsrum til deres medarbejdere. Her har rummene typisk været brug som pulterrum eller lager.

For at et rum kan klassificeres som sikringsrum, skal det kunne bære, at bygningen over kælderen styrter sammen, altså kunne klare nedstyrtningslasten.

2. Betondækningsgrave

Er offentlige beskyttelsesrum, som er lavet til trafikanter og der hvor kælderkapaciteten ikke har været egnet til nogen form for beskyttelse. Betondækningsgrave kan være kuppelformede, firkantede eller rørformede.

En del af betondækningsgravene lejes i dag ud som hovedsageligt øvelokaler eller andre kulturelt fremmende formål, men kan i enkelte tilfælde lejes til opbevaring o.lign.

3. Øvrige offentlige beskyttelsesrum

Det kan eksempelvis være parkeringskældre, der i fredstid er indrettet, så de hurtigt kan ændres til beskyttelsesrum. Det kan også være andre rum, hvor der kan indrettes flere pladser end til de normale brugere af bygningen.

4. Supplerende Beskyttelsesrum

Kældre som med nogen forstærkning kan indrettes til beskyttelsesrum. Inddragelsen af enkelte supplerende offentlige beskyttelsesrum er projekteret.

Du kan læse mere det her på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: retningslinjer for beskyttelsesrum.

Leje af Betondækningsgrav(Bunker)

Hvis du er interesseret i at leje et rum i en betondækningsgrav, eller har andre spørgsmål vedrørende dem,  kan du skrive til beskyttelsesrum@hbr.dk , eller se mere om mulighederne for leje via linket herunder: