Brand- og evakueringsinstrukser

En brand- og evakueringsinstruks skal være kort og let læselig, og indholde en beskrivelse af, hvad du skal gøre i tilfælde af brand.

Hvis du opdager en brand

Ring 1-1-2 og fortæl:

 • Hvad der er sket
 • Hvor det er sket (skriv den aktuelle adresse i instruksen).
 • Om der er tilskadekomne eller savnede

Hvordan advarer du andre i bygningen?

 • Er der et varslingsanlæg?
 • Er der andre varslingssystemer?
 • Er der en megafon til rådighed?

Hvordan sikrer du dig, at alle er kommet ud?

 • Er de ansatte bekendte med instruksen?
 • Er der udarbejdet en evakueringsplan?
 • Er der udpeget et samlingssted?
 • Hvem holder rede på, at alle er ude?
 • Hvem modtager beredskabets indsatsleder?

Hvad gør I, hvis I ikke kan komme ud?

 • Luk døre mod branden (ikke låse!).
 • Søg ud til vinduerne og få kontakt med folk på gaden, gør opmærksom på, at der er behov for hjælp.
 • Søg ned til gulvet, hvis der er røgfyldt i lokalet.

Der findes forskellige brand- og evakueringsinstrukser, da der er forskel på, hvad man skal gøre afhængigt af, om der f.eks. er tale om et plejehjem, institution eller en kontorbygning uden varslingsanlæg.

Hent en skabelon:

Vi har lavet et fire skabeloner til jer. I kan selv indsætte relevante oplysninger så som adresse og samlingssted. Print den instruks, der passer til jeres institution/virksomhed og hæng den op et sted, hvor personalet ser den. Det kan f.eks. være ved udgangsdøre, ved alarmeringstryk, i mødelokaler, på kontoret eller lignende steder.

Brand- og evakueringsinstruks for bygning uden ABA eller varslingsanlæg 

Gælder for bygninger, hvor der ikke er automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) eller varslingsanlæg. Eksempler kan være visse kontorbygninger, ældre bygninger mv.

Brand- og evakueringsinstruks for bygning med internt varslingsanlæg

Gælder for bygninger, hvor der er et internt varslingsanlæg, der varsler lokalt i bygningen. Der sendes ikke automatisk besked til brandvæsenet. Eksempler er skoler uden ABA, visse kontorbygninger, plejehjem, forsamlingslokaler mv.

Brand- og evakueringsinstruks for bygning med ABA og automatisk varslingsanlæg

Gælder for bygninger, hvor der er et automatisk brandalarmeringsanlæg og et varslingsanlæg, der aktiveres af brandalarmeringsanlægget. Eksempler er nyere dagsinstitutioner, skoler med ABA, forsamlingslokaler, hoteller mv.

Brand- og evakueringsinstruks for plejeinstitutioner

På plejehjem kan der være mange personer, der ikke kan komme ud ved egen hjælp, og det anbefales derfor, at beboere, der ikke er i umiddelbar fare, forbliver i deres bolig.