Erstatnings- og forsikringsskader

Skader, som du mener, er indtrådt som følge af Hovedstadens Beredskabs virke, skal anmeldes på følgende måde:

Ved melding om brand og andre indsatser kan Hovedstadens Beredskab som et naturligt led i indsatsen også foretage eftersøgning og eventuel evakuering af naboer og lignende. I den forbindelse kan det være nødvendigt at gennembryde f.eks. døre, hegn m.m. Denne type gennembrydning sidestilles med en brandskade og dækkes derfor som udgangspunkt af bygnings- eller husforsikringen.

Du bør derfor som udgangspunkt først rette henvendelse til dit eget forsikringsselskab eller bygningens forsikringsselskab.

Er der tale om andre skader, som du mener er indtrådt som følge af Hovedstadens Beredskabets virke og som du ønsker at anmelde, skal du venligst benytte denne:

Blanket til anmeldelse af erstatnings- og forsikringsskader hos Hovedstadens Beredskab >>

Bemærk, også her henstiller vi til, at du først kontakter dit eget forsikringsselskab.

Send din anmeldelse sikkert og digitalt til:

For borgere: Send sikker digital post til Jura

For virksomheder: Send sikker digital post til Jura

Hvis din henvendelse rejser spørgsmål, som skal besvares, kan du normalt forvente svar inden for 10 dage fra den dag, vi har modtaget din henvendelse. Det kan dog tage længere tid afhængigt af, om henvendelsen giver anledning til, at sagen skal undersøges nærmere.

Hvis der er særlige regler for svarfrister, vil disse naturligvis blive overholdt.

Skulle det vise sig, at vi ikke er de rette til at behandle henvendelsen, vil vi så vidt muligt vejlede dig i, hvordan du kommer videre med sagen eller videresende til rette myndighed.