HBR logo

Førstehjælpsinstruktør vedligehold

Skal du have dit bevis som førstehjælpsinstruktør opdateret? Så er det dette vedligeholdelseskursus du skal tilmelde dig.

Kurset er for alle, der skal have opdateret deres førstehjælpsinstruktørbevis.

På kurset Førstehjælpsinstruktør Vedligehold, opdateres den enkelte kursist i emner, bestemt af Dansk Førstehjælpsråd.

For at bibeholde kompetence til undervisning i førstehjælp under dansk Førstehjælpsråd, er det et krav, at den enkelte instruktør deltager på et vedligeholdelseskursus hvert 5. år. Såfremt dette ikke sker, bortfalder kompetencen til at undervise for Dansk Førstehjælpsråd og derved retten til at udstede kompetencegivende beviser.

Efter gennemført vedligeholdelseskursus har deltageren fornyet kompetence til at undervise i regi af Dansk Førstehjælpsråd i yderligere 5 år.

Betingelser:
Eventuelt afbud skal meldes senest 10 hverdage før kursusstart. Ved udeblivelse eller manglende afbud faktureres det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at vores kurser først og fremmest er målrettet medarbejdere, der er ansat i offentlige institutioner/virksomheder i vores dækningsområde. Dækningsområdet udgør de 8 kommuner i Hovedstadsområdet, der ejer Hovedstadens Beredskab. Hvis du er i tvivl, om du er i denne målgruppe, skal du kontakte os for at få afklaret din deltagelse.