Brandvej - spærring

Aflåsning af døre, porte og brandveje (generel)

For at sikre beredskabet en hurtig adgang kræves det i visse tilfælde, at der anbringes en NØGLEBOKS med nøgle til adgangsvejen.

For at sikre beredskabet en hurtig adgang gennem aflåste porte, døre m.v. kræves det i visse tilfælde (efter byggelovgivningen og af byggemyndigheden), at der anbringes en NØGLEBOKS med nøgle til den pågældende adgangsvej for beredskabet.

Ønskes en aflåsning af brandvejen frem til bygningen, skal det godkendes af byggemyndigheden i den kommune bygningen er placeret i. Du kan læse mere om, hvilke regler der gælder, her: www.bygningsreglementet.dk

I beboelsesejendomme (fx andelsboliger og lign.) har beredskabet IKKE nøgler til hoveddør/opgange. Det er ikke et krav i byggelovgivningen. Men hvis man vil sikre en nem og hurtig adgang her for beredskabet, kan der f.eks. etableres en nøgleboks efter vores anvisninger:

Udskiftning af nøgler i nøgleboks

Redningsberedskabet kommer ikke og åbner nøglebokse i forbindelse med udskiftning af nøgler.

Hvis nøgleboksen er aflåst med MS-nøgle (MS34083), skal man kontakte en låsesmed, som kan hjælpe med udskiftningen af nøglen.