Brandvej - spærring

Aflåsning af døre, porte og brandveje (virksomheder og institutioner)

For at sikre beredskabet en hurtig adgang kræves det i visse tilfælde, at der anbringes en nøgleboks med nøgle eller cylinderlås.

For at sikre beredskabet en hurtig adgang gennem aflåste porte og døre m.v. kræves det i visse tilfælde (efter byggelovgivningen og af byggemyndigheden), at der anbringes enten en NØGLEBOKS med nøgle til den pågældende adgangsvej for beredskabet eller en CYLINDERLÅS af en type beredskabet har nøgle til.

For bygninger, hvor der er alarmoverførsel (automatiske brandalarmer) til beredskabet, skal der altid være en nøgleboks, hvori der placeres en hovednøgle/nøglekort, som giver adgang til ABA-centralen. Spørgsmål til nøglebokse omkring ABA-anlæg kan sendes til ABA@hbr.dk

Ønskes en aflåsning af brandvejen frem til bygningen f.eks. ved pullert, nøgleboks el.lign. skal det godkendes af byggemyndigheden i den kommune, bygningen er placeret i. Du kan læse mere om, hvilke regler der gælder, her:
www.bygningsreglementet.dk

Automatiske Indbrudsalarmer (AIA)

For bygninger, hvor der er alarmoverførsel til beredskabet fra automatisk indbrudsalarm, kan spørgsmål til nøglebokse omkring AIA sendes til AIA@hbr.dk

Udskiftning af nøgler og ændring/opdatering af koder

Redningsberedskabet kommer ikke og åbner nøglebokse i forbindelse med udskiftning af nøgler.
Hvis nøgleboksen er aflåst med MS-nøgle (MS34083), skal man kontakte en låsesmed, som kan hjælpe med udskiftningen af nøglen.
Opdatering af elektroniske nøgler (ABA og AIA) og Cyberkeys kan ske ved at bruge den udvendige opdateringsenhed på Vesterbro Brandstation, Enghavevej 168, Kbh. V. 

Læs vejledningen

Du kan læse mere om aflåsning i Hovedstadens beredskabs dækningsområde her: