Driftsansvarlig

Ifølge Bygningsreglementet har bygningsejer eller en udpeget driftsansvarlig ansvaret for, at bygningens brandsikkerhed er opretholdt i hele bygningens levetid.

Som driftsansvarlig skal du sikre dig, at bygningens brandtekniske installationer og passiv brandsikring vedligeholdes således, at bygningens brandsikkerhed som minimum svarer til tidspunktet for bygningens opførsel. Dette gøres ved hjælp af både egenkontrol samt kontroller udført af eksterne autoriserede/akkrediterede firmaer.

Egenkontrol

For at dokumentere egenkontrol kan du anvende nedenstående skemaer:

Ekstern kontrol

Eksterne kontroller udføres af eksterne autoriserede/akkrediterede firmaer. Dette skema giver overblik over terminer for eksterne kontroller: