Nedbrændt rum. Illustration: Hovedstadens Beredskab

Hvis du har haft brand

Er det gået galt, og har du haft brand, står du angiveligt med en lang række konkrete problemer og spørgsmål, du har brug for svar på. Vi giver dig her svar på nogle af de mest presserende.

Hvad sker der med mig og min familie?

Det er en ubehagelig oplevelse at se sit hjem gå op i flammer. Og en masse spørgsmål melder sig unægteligt i tiden efter en brand. Her har vi samlet svar på en række af de mest almindelige spørgsmål, vi får.

 • De første informationer og gode råd får du på brandstedet. Og både politiet og brandvæsenet vil være til stede og klar til at hjælpe dig.
 • Eventuel evakuering af beboere sætter politiet i gang.
 • Det er normalt at få en psykisk reaktion efter en brand, søg derfor selskab de næste døgn.
 • Bliver du dårlig i timerne efter branden, så kontakt din læge eller tag på skadestuen.
 • Børn, der er alene efter en brand, tager politiet sig af i første omgang. Men Den Sociale Døgnvagt overtager hurtigst muligt ansvaret, indtil forældre eller pårørende kan tage over.
 • Dyr, som du ikke kan tage med dig, bliver bragt til Dyreinternatet, Islevdalsvej 85, Rødovre.
 • Har du glemt et dyr, så kontakter du brandvæsenet eller politiet.
 • Det er en stor hjælp for dig selv, hvis du kan være hos familie, venner eller bekendte i dagene efter branden.
 • Kan du ikke være hos familie eller venner, så hjælper Den Sociale Døgnvagt eller dit forsikringsselskab med at finde et midlertidigt sted at bo.
 • Politiet afgør, hvornår I kan vende tilbage til jeres hjem. Det kan i alle tilfælde først ske, når politiet har foretaget deres undersøgelser og frigivet brandstedet.

Hvad sker der med vores ting?

Tanken om, hvad der sker med ens ting efter brand hører til noget af det, der kan holde dig og din familie vågen om natten. Men bare rolig. brandvæsenet, politiet, Den Sociale Døgnvagt og forsikringsselskabet står klar til at hjælpe dig.

Her er en liste med gode råd og svar på nogle af de spørgsmål, du helt sikkert sidder med efter en brand i dit hjem eller ejendom:

 • Brandvæsenet foretager efterslukning og følgeskadebekæmpelse i timerne efter branden.
 • Politiet foretager afspærring af skadestedet, så brandvæsenet får de mest optimale arbejdsbetingelser.
 • Politiet, et skadeservicefirma eller et vagtfirma bevogter brandstedet og sikrer ejendele for evakuerede beboere.
 • Et skadeservicefirma, et vagtfirma eller politiet sørger for, at ingen uvedkommende kommer ind i din bolig om natten eller dagen.
 • Politiet ved, hvem der er evakueret og eventuelt kommet til skade, og hvor disse eventuelt er bragt ind.
 • Nåede du ikke at få penge og smykker med ud af lejligheden, så henvend dig til politiet.
 • Hurtigst muligt efter branden, skal du kontakte det forsikringsselskab, du har din indboforsikring hos.
 • Har du ikke en indboforsikring, skal du kontakte Den Sociale Døgnvagt. De kan rådgive dig om, hvad du så skal gøre.
 • Ved større brande vil en repræsentant for ejendommens forsikringsselskab være til stede. Han/hun kan besvare alle spørgsmål om genhusning, erstatning, øjeblikkelige personlige behov og andre praktiske forhold.
 • Er lejligheden brændt, skal man i første omgang stadig indbetale husleje som normalt og snarest muligt søge juridisk bistand i fx Lejernes Landsorganisation (LLO).