Billedet viser kraftig regn

Kraftig regn

Du kan begrænse og undgå skader på din bolig og ejendele, ofte ved at følge nogle ret simple råd. Indsatsen med at sikre din bolig og ejendele, skal ske inden det voldsomme vejr rammer, f.eks når det bliver varslet af myndighederne. Vi opfordrer til du følger vejrudsigten nøje og følger myndighedernes anvisninger.

Når det regner kraftigt, bliver kloakker og grøfter hurtigt flydt med vand. Det skaber risiko for oversvømmelser ude som inde.

Inden oversvømmelsen sker, kan du sikre din bolig, ved f.eks at:

  • Rense dine tagrender, tagnedløb, riste og brønde, så regnvandet kan komme væk
  • Sikre at vinduer, døre og taglemme er lukkede og sikret, så ikke det kan regne ind
  • Flytte indbo og ejendele, så de ikke er i kældre eller lavtliggende dele af bygningen
  • Sikre kældervinduer, døre og porte med sandsække eller lignende sikring

Regnvand bliver ved oversvømmelse blandet med kloakvand. Vand ved oversvømmelser, er derfor forurenet og sundhedsfarligt.

Du skal anvende personlig beskyttelsesudstyr ved kontakt med forurenet vand.

Gå aldrig ud i oversvømmede områder, det er forbundet med stor fare, da du ikke kan se åbne udgravninger, manglede kloakdæksler mv.

Piktogram der viser rensning af tagrender og afløb. Viser man skal lukke vinduer, for at undgå vandskade.

Viser man kan beskytte sine ejendele, ved at flytte dem op på ting. Overfaldevand er forurener, anvend personlig beskyttelsesudstyr.

Gå ikke ud i oversvømmede områder, kloakker og udgravninger kan være udafdækkede.

Piktogrammer om forhold ved regn, dansk tekst

Printvenlig version.  

Piktogrammer om forhold ved regn, engelsk tekst.

Printvenlig version.