Oversvømmelse på Dragør havn.

Oversvømmelse

Du kan begrænse og undgå skader på din bolig og ejendele, ofte ved at følge nogle ret simple råd. Indsatsen med at sikre din bolig og ejendele, skal ske inden det voldsomme vejr rammer, f.eks når det bliver varslet af myndighederne. Vi opfordrer til du følger vejrudsigten nøje og følger myndighedernes anvisninger.

Ved forhøjet vandstand, stiger vandet ved kysten, kystnære områder, åer mv. Det skaber risiko for oversvømmelser ude som inde.

Inden oversvømmelsen sker, kan du sikre din bolig, ved f.eks at:

  • Sikre at vinduer, døre og porte er lukkede og sikret.
  • Sikre kældervinduer, døre og porte med sandsække eller lignende sikring
  • Flytte indbo og ejendele, så de ikke er i kældre eller lavtliggende dele af bygningen
  • Sikre at løse genstande, f.eks havemøbler mv ikke ”kan flyde rundt” på grunden, og slå f.eks vinduer i stykker.

Det kan være en god ide at køre sin bil, campingvogn mv væk fra området der er truet af oversvømmelse.

Vand fra oversvømmelsen bliver blandet med kloakvand. Vand ved oversvømmelser, er derfor forurenet og sundhedsfarligt.

Du skal derfor anvende personlig beskyttelsesudstyr ved kontakt med forurenet vand.

Gå aldrig ud i oversvømmede områder, det er forbundet med stor fare, da du ikke kan se åbne udgravninger, manglede kloakdæksler mv.

Viser man kan beskytte sine ejendele, ved at flytte dem op på ting. Overfaldevand er forurener, anvend personlig beskyttelsesudstyr.

Gå ikke ud i oversvømmede områder, kloakker og udgravninger kan være udafdækkede. Beskriver hvordan med beskytter sit hus med sandsække.

Undgå skade, fastgør løse genstande på grunden. Flyt din bil til et sikkert område.

Piktogrammer om forhold ved stormflod, dansk tekst.

Printvenlig version. 

Piktogrammer og forhold ved stormflod, engelsk teskt

Printvenlig version.