Regler for brandfarlige virksomheder og oplag

De mest brandfarlige virksomheder og oplag er omfattet af særlige regler, der kan betragtes som en overbygning på byggelovens bestemmelser.

For en række virksomheder er der krav om, at man skal overholde en række bestemmelser udover det, der kræves i byggelovgivningen. Det er typisk virksomheder, der oplagrer eller anvender brandfarlige væsker, brandbare gasser og støvende virksomheder.

Reglerne for brandfarlige virksomheder og oplag omfatter følgende kategorier:

 • Brandfarlige væsker
 • Gasser
 • Sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker
 • Træbearbejdning og træoplag
 • Plastforarbejdning og plastoplag
 • Korn- og foderstofvirksomheder
 • Fremstilling og oplagring af mel
 • Visse brandfarlige virksomheder og oplag
 • Højlagre
 • Opbevaring af visse former for nitrocellulose
 • Opbevaring af chlorater og perchlorater
 • Opbevaring af faste ammoniumnitratholdige produkter med højt nitrogenindhold

Beredskabsstyrelsens hjemmeside, kan du finde både regler og vejledninger om de brandfarlige virksomheder.

Regler om fyrværkeri findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.