Væltet træ i stormvejr.

Storm

Du kan begrænse og undgå skader på din bolig og ejendele, ofte ved at følge nogle ret simple råd. Indsatsen med at sikre din bolig og ejendele, skal ske inden det voldsomme vejr rammer, f.eks når det bliver varslet af myndighederne. Vi opfordrer til du følger vejrudsigten nøje og følger myndighedernes anvisninger.

Ved storm og kraftig blæst, kan der opstå skader på bygninger og ejendele.

Inden stormen rammer, kan du sikre din bolig, ved f.eks at:

  • Sikre at vinduer, døre og porte er lukkede og sikret, så de ikke kan blæse op
  • Sikre at løsegenstande, f.eks havemøbler mv ikke ”kan flyve rundt” på grunden, og slå f.eks vinduer i stykker.

Under stormvejret, kan det være forbundet med stor fare at forsøge redning af genstande mv. Ligesom man bør undlade at færdes i særligt risikoområder, f.eks skove og parker.

Luk døre og vinduer. Sikre løse genstande.

Pas på løse grene mv.

Piktogrammer om forhold ved storm, dansk tekst.

Printvenlig version.

Piktogrammer og forhold ved storm, engelsk teskt.

Printvenlig version.