Korteksempel på brandfareindeks

Tjek brandfare-indekset

På hjemmesiden brandfare.dk kan du finde information om brandfare i naturen og tjekke det aktuelle brandfare-niveau i dit område.

Undgå brand i naturen - tjek brandfare.dk

Beredskabsstyrelsen, KL og Danske Beredskaber har sammen oprettet hjemmesiden brandfare.dk som en fælles platform for information om brandfare i naturen. Siden rummer gode råd om, hvordan man undgår naturbrande, et brandfareindeks, der viser brandfaren i naturen over de kommende fem døgn, samt et kommunekort med angivelse af, hvor i landet der eventuelt er indført afbrændingsforbud.