En brandkadet fra Ungdomsbrandkorpset står med en brandmand foran en brandbil

Hjælperøgdykker vedligehold

Vedligehold dine hjælperøgdykker kompetencer.

Er du uddannet hjælperøgdykker, skal du vedligeholde dine kompetencer hvert andet år. Det gør du ved at deltage på et vedligeholdelseskursus hos Hovedstadens Beredskab.

Kurset varer en dag (8,5 timer) og ud over opdatering på den teoretiske del, skal du også en tur i “ilden” i brandhuset hos Beredskabsstyrelsen i Hedehusene.

Efter kurset får du et kursusbevis, som beviser at du har opdateret dine kompetencer og fortsat kan fungere som hjælperøgdykker i din virksomhed. 

Betingelser:
Eventuelt afbud skal meldes senest 10 hverdage før kursusstart. Ved udeblivelse eller manglende afbud faktureres det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at vores kurser først og fremmest er målrettet medarbejdere, der er ansat i offentlige institutioner/virksomheder i vores dækningsområde. Dækningsområdet udgør de 8 kommuner i Hovedstadsområdet, der ejer Hovedstadens Beredskab. Hvis du er i tvivl, om du er i denne målgruppe, skal du kontakte os for at få afklaret din deltagelse.