ABA – drift og vedligeholdelse

Lær om de pligter og det ansvar du har som den driftsansvarlige for virksomhedens automatiske brandalarmeringsanlæg

Har du ansvaret for et eller flere ABA-anlæg, så er der et krav om, at anlægsejer udpeger en driftsansvarlig person, som har det daglige ansvar for vedligeholdelse af anlægget.

Ansvaret består i at tilse, at anlægget altid er funktionsdygtigt, og at fejl og mangler udbedres med det samme. Kurset klæder dig på, til at kunne løfte denne opgave, og derudover indsigt i ABA-anlæggets funktion og vedligehold.

Indhold

  • Brandteori
  • Operative forhold ved alarmafgivelse
  • Lovgivning
  • Detektortyper
  • Orienteringsplaner
  • Drifts- og alarminstruks
  • Driftsansvarliges ansvar og pligter
  • Brandtekniske installationer

 

Varighed: 4 timer

Kurset henvender sig til personer og medarbejdere, som i deres daglige virke er driftsansvarlige for et eller flere ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmeringsanlæg).

 

Betingelser:
Eventuelt afbud skal meldes senest 10 hverdage før kursusstart. Ved udeblivelse eller manglende afbud faktureres det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at vores kurser først og fremmest er målrettet medarbejdere, der er ansat i offentlige institutioner/virksomheder i vores dækningsområde. Dækningsområdet udgør de 8 kommuner i Hovedstadsområdet, der ejer Hovedstadens Beredskab. Hvis du er i tvivl, om du er i denne målgruppe, skal du kontakte os for at få afklaret din deltagelse.