Beredskabsvagt

Et af Hovedstadens Beredskabs mest populære kurser for medarbejdere, der i forvejen har uddannelsen som Hjælperøgdykker, som bruges i virksomheders og institutioners "Eget Beredskab"*.

Større virksomheder har ofte mere komplekse risikobilleder, og større behov for særligt udpegede og uddannede beredskabsspecialister.  Virksomheder og institutioner med medarbejdere der er uddannede hjælperøgdykkere, kan styrke deres eget beredskabs ved at lade deres hjælperøgdykkere gennemgå beredskabsvagtuddannelsen.

Deltageren får den viden, forståelse og færdigheder, som sætter dem i stand til at arbejde effektivt på det forebyggende og operative område, herunder kunne indgå i virksomhedens brandtilsyn, fungere som brandvagt ved arrangementer, og ved ”varmt arbejde”.

Kurset er for dig, der skal indgå i virksomhedens daglige beredskab, der i forvejen har uddannelsen som hjælperøgdykker.

Beredskabsvagtuddannelsen skal vedligeholdes med et 4-timers kursus hvert andet år. Ved vedligeholdelse bedes du kontakte os kurser@hbr.dk eller på 33 43 13 60 mandag – fredag mellem 10-12

Indhold

  • Beredskabsvagtens opgaver
  • Byggelovgivningen
  • Beredskabsloven
  • Brandtekniske installationer
  • Bygningsreglement (BR18 kap. 5)
  • Evakueringsprincipper
  • Orientering om ”Varmt arbejde”
  • Alarmering

Varighed: 7 timer

*Eget Beredskab

Eget Beredskab er virksomheder og institutioners mulighed for at uddanne eget personale, der kan assistere redningsberedskabet med forebyggende arbejde og samtidig være med til at gøre en forskel i tilfælde af brand eller ulykke. Eget Beredskab bygger på en gensidig samarbejdsaftale mellem virksomheden og beredskabet, som indeholder en Hjælperøgdykker- og Beredskabsvagtordning.

Hvem henvender kurset sig til:
Kurset henvender sig til personer, der skal indgå i virksomhedens daglige beredskab.

Beredskabsvagtuddannelsen skal vedligeholdes med et kursus hvert andet år.

Betingelser:
Eventuelt afbud skal meldes senest 10 hverdage før kursusstart. Ved udeblivelse eller manglende afbud faktureres det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at vores kurser først og fremmest er målrettet medarbejdere, der er ansat i offentlige institutioner/virksomheder i vores dækningsområde. Dækningsområdet udgør de 8 kommuner i Hovedstadsområdet, der ejer Hovedstadens Beredskab. Hvis du er i tvivl, om du er i denne målgruppe, skal du kontakte os for at få afklaret din deltagelse.