Driftsansvarlig brand

Som driftsansvarlig er du med til at kunne hjælpe dig selv og dine kollegaer med en god brand-sikkerhedskultur på arbejdspladsen

Hvert år gennemfører Hovedstadens Beredskab ca. 4500 brandsyn på virksomheder og institutioner, underlagt de driftsmæssige forskrifter (DF).

Formålet med dette kursus er at sætte den enkelte kursusdeltager i stand til at virke som sparingspartner for egen organisation ved emner som omhandler driftsmæssige forskrifter, samt at ”klæde” deltageren på til at kunne fungere som kontaktperson ved brandsyn og opfølgning på disse.

Indhold

  • Kende til sagsbehandlingen og drift af bygninger
  • Kendskab til brandsynsterminer og kategorier
  • Kendskab til opbygningen af driftsmæssige forskrifter
  • Kendskab til påbud og forbud (sanktionsmuligheder)
  • Kan tyde og forstå en brandsynsrapport

Varighed: 3.5 timer

 

Vi forsøger løbende at samle kursister sammen til et helt hold, du kan forhåndstilmelde dig på nedenstående formular.