En person slukker en kontrolleret brand

Elementær brandbekæmpelse

Alle brande starter i det små. Men du kan forhindre en brand, i at komme ud af kontrol, ved at vide, hvordan du slukker den.

Når der opstår en brand, er de første minutter ofte afgørende. Det har stor betydning for omfanget af branden, at en eller flere personer er i stand til at handle hurtigt og sikkert, så der ikke opstår panik og unødig skade på personer og bygninger, inden beredskabet når frem.

Gennem teori og praktiske øvelser på kurset, får du den viden og de færdigheder, der gør, at de kan evakuere arbejdspladsen og hindre at branden kommer ud af kontrol – under hensyntagen til egen sikkerhed. Vores mål er at gøre deltagerne så trygge som mulig, sådan at de tør handle konstruktivt ved en eventuel ulykke, og dermed kan være med til at mindske omfanget af ulykken.

Kurset er for virksomheder, institutioner og læreanstalter, enkeltpersoner og alle andre der ønsker et basalt kendskab til brandforebyggelse og brandbekæmpelse. Kurset kan kombineres med Kend Din Egen Bygning, hvor I lærer om særlige brandtiltag mm. i jeres bygning så I kender den som jeres egen bukselomme hvis ulykken skulle være ude.

Indhold

  • Brandforebyggelse
  • Brandtrekanten
  • Forbrændings- og slukningsteori
  • Brand- og evakueringsinstruks
  • Slukningsmetoder og slukningsmidlers anvendelse
  • Praktiske øvelser med brandslukning

 

Varighed 3 timer

 

Hvem henvender kurset sig til?

Alle der ønsker en grundlæggende viden om brand, forebyggelse og brandbekæmpelse.

Vi holder kurser på vores Uddannelsescenter og ude hos vores kunder. Kontakt os for mere information.

Betingelser:
Eventuelt afbud skal meldes senest 10 hverdage før kursusstart. Ved udeblivelse eller manglende afbud faktureres det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at vores kurser først og fremmest er målrettet medarbejdere, der er ansat i offentlige institutioner/virksomheder i vores dækningsområde. Dækningsområdet udgør de 8 kommuner i Hovedstadsområdet, der ejer Hovedstadens Beredskab. Hvis du er i tvivl, om du er i denne målgruppe, skal du kontakte os for at få afklaret din deltagelse.