Førstehjælp

I Danmark sker der en ulykke hvert halve minut og altid, når man mindst venter det. Med et førstehjælpskursus er du godt klædt på til at handle, og vide hvad du skal gøre, hvis ulykken sker. Førstehjælp redder liv, og du kan være den, der gør forskellen for en kollega eller et barn, der kommer ud for en ulykke i din institution eller på din virksomhed.

Se aktuelle kurser i bunden af siden.

Kom godt i gang

Formålet med en førstehjælpsuddannelse er at give deltageren den nødvendige viden og de færdigheder, der skal til, for at kunne yde førstehjælp i forskellige situationer.

Vælg og sammensæt den uddannelse som passer bedst til dit eller jeres behov.

Vi udbyder både basisuddannelse, tilvalgsuddannelser, funktionsuddannelser samt opdateringsuddannelser til afholdelse på din institution, din skole eller hvor du ønsker det.

Ønsker du at deltage på ét af vores åbne kurser, er der også mulighed for det i begrænset omfang. Se nederst på siden hvilke kurser vi udbyder netop nu!

Basisuddannelser:

Førstehjælp ved hjertestop, inkl. brug af hjertestarter

Basisuddannelsen er en minimumsuddannelse der sætter deltageren i stand til at handle ved f.eks. hjertestop eller ulykker.

Varighed: 240 minutter (4 timer)

Førstehjælp ved ulykker

Førstehjælp ved Ulykker omhandler bl.a. førstehjælpens hovedpunkter og sætter deltageren i stand til at handle på et ulykkessted. Førstehjælp ved ulykker skal altid gennemføres i sammenhæng med basisuddannelsen “Førstehjælp ved Hjertestop” eller en eller flere tilvalgsuddannelser.

Varighed: 120 minutter (2 timer)

Basal førstehjælp til børn

Basal førstehjælp til børn omhandler bl.a.  hvad man skal gøre i tilfælde af hjertestop og andre livstruende hændelser der involverer børn. Uddannelsen indeholder bl.a. hjerte-lunge-redning, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen og sygdomme.

Varighed: 240 minutter (4 timer)

Tilvalgsuddannelser:

Det er muligt at målrette et førstehjælpskursus efter behov ved at tage en basisuddannelse + en tilvalgsuddannelse med fokus på forskellige emner, som fx skader ved kemiske stoffer, temperaturpåvirkning, m.m.

Du kan læse mere om de forskellige tilvalgsuddannelser på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside.

De mest benyttede tilvalgsuddannelser finder du her:

Førstehjælp ved blødninger

Førstehjælp ved Blødninger sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger samt forebygge shock/kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Varighed 90 minutter (1,5 time)

Førstehjælp ved småskader

Førstehjælp ved Småskader sætter deltageren i stand til at handle ved småskader.

Varighed 90 minutter (1,5 time)

Førstehjælp ved sygdomme

Førstehjælp ved sygdomme sætter deltageren i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen eller vejrtrækningsbesvær.

Varighed 90 minutter (1,5 time)

Funktionsuddannelser:

Førstehjælp med særligt ansvar

Funktionsuddannelsen Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til fx uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse, eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser. Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestopsituationer og ulykker.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 , lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne. Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Varighed 720 minutter (12 timer)

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn. Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn samt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændringer i bevidsthedsniveauet hos børn.

Varighed 420 minutter (7 timer)

Opdateringskurser:

Opdateringskurserne er for dem der vil vedligeholde og opdatere den viden og de færdigheder de har opnået i basisuddannelserne. Vi anbefaler at man opdaterer sin viden ved at gennemgå en opdateringsuddannelse hvert andet år. Tilvalgsuddannelser kan ikke opdateres, men skal gennemgås på ny.

Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop

Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop vedligeholder og opdaterer kompetence i bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Varighed 180 minutter.

Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp

Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp opdaterer og vedligeholder basisuddannelsen ‘Førstehjælp ved Ulykker’ samt kompetence i forhold til førstehjælpens hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger. Uddannelsen vedligeholder endvidere kompetencerne fra ‘Uddannelsesniveau minimum’ i den hidtidige modulbaserede struktur.

Varighed 180 minutter.

Betingelser:
Eventuelt afbud skal meldes senest 10 hverdage før kursusstart. Ved udeblivelse eller manglende afbud faktureres det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at vores kurser først og fremmest er målrettet medarbejdere, der er ansat i offentlige institutioner/virksomheder i vores dækningsområde. Dækningsområdet udgør de 8 kommuner i Hovedstadsområdet, der ejer Hovedstadens Beredskab. Hvis du er i tvivl, om du er i denne målgruppe, skal du kontakte os for at få afklaret din deltagelse.