Førstehjælpsinstruktør

Statistisk set kommer alle danskere ud for at skulle yde førstehjælp mindst en gang i livet. Dette kursus giver dig øvelse og rutine i førstehjælp, samt pædagogisk grundtræning, til at undervise andre i førstehjælp.

Førstehjælpsniveauet vokser, ikke kun på den virksomhed eller institution der får en førstehjælpsinstruktør, men også i samfundet i det hele taget. Førstehjælpsfærdighederne kan også bedre tilpasse førstehjælpsundervisningen så den passer lige præcis til deres virksomhed eller institution.

På kurset vil du lære hvordan du tilrettelægger, gennemfører og evaluerer førstehjælpsundervisning. Du vil få forståelse og indsigt i den førstehjælpsfaglige viden, blive trænet i forskellige pædagogiske undervisningsmetoder og arbejde med praktiske øvelser, der vil sikre den højst mulige indlæring hos dine kursister. Du bliver i stand til at undervise på alle Dansk Førstehjælpsråds uddannelser og at udstede førstehjælpsbeviser.

Indhold

Førstehjælpsinstruktøruddannelsen er skemasat til 74 timer, men der må påregnes et betydeligt merforbrug af timer i forhold til forberedelse af egne kursistlektioner.

Kurset afholdes ikke som internat.

Kurset afsluttes med en praktisk eksamen, hvor kursisten bedømmes på tre områder:

  • Gennemførelse af eksamenslektion.
  • B-spørgsmål (paratviden)
  • Hjerte-Lunge redning uden brug af AED

Bedømmelsen foretages af ekstern censor godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Der udstedes kompetencegivende bevis ved bestået eksamen. Beviset giver adgang til undervisning i førstehjælp under Dansk Førstehjælpsråd.

For at deltage på førstehjælpsinstruktør uddannelsen stilles følgende adgangskrav:

  • Bestået Voksenpædagogisk Grundkursus eller anden relevant uddannelse.
  • Førstehjælpsuddannelsen ” Førstehjælpere med særligt ansvar”

Der kan tildeles merit for ovenstående krav. Hvorvidt der tildeles merit beror på en konkret og individuel vurdering.

Betingelser:
Eventuelt afbud skal meldes senest 10 hverdage før kursusstart. Ved udeblivelse eller manglende afbud faktureres det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at vores kurser først og fremmest er målrettet medarbejdere, der er ansat i offentlige institutioner/virksomheder i vores dækningsområde. Dækningsområdet udgør de 8 kommuner i Hovedstadsområdet, der ejer Hovedstadens Beredskab. Hvis du er i tvivl, om du er i denne målgruppe, skal du kontakte os for at få afklaret din deltagelse.

Varighed: 74 timer / 10 dage

 

Adgangskrav

– Voksenpædagogisk Basisuddannelse.

– Funktionsuddannelsen: ”Førstehjælp med særligt ansvar”.

 

Betingelser:
Eventuelt afbud skal meldes senest 10 hverdage før kursusstart. Ved udeblivelse eller manglende afbud faktureres det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at vores kurser først og fremmest er målrettet medarbejdere, der er ansat i offentlige institutioner/virksomheder i vores dækningsområde. Dækningsområdet udgør de 8 kommuner i Hovedstadsområdet, der ejer Hovedstadens Beredskab. Hvis du er i tvivl, om du er i denne målgruppe, skal du kontakte os for at få afklaret din deltagelse.