Røgdykker i fuldt udstyr

Hjælperøgdykker

Hjælperøgdykkerkurset er grundkurset og grundprincippet i det vi kalder for "Eget Beredskab".

En række offentlige og private virksomheder og institutioner har allerede lavet aftaler med Hovedstadens Beredskab om Eget Beredskab. I 2015 var der tilknyttet ca. 30 institutioner og virksomheder i Eget Beredskab-samarbejdet. Således er der fx i 2016 afholdt 14 hjælperøgdykker- og vedligeholdelseskurser for medlemmerne i Eget Beredskab.

Et grundprincip i Eget Beredskab er hjælperøgdykkeruddannelsen, hvor en medarbejder med lokalkendskab på virksomheden, på forsvarlig vis kan assistere brandvæsenet, hvis det bliver nødvendigt.

Formålet med kurset er at give hjælperøgdykkeren nødvendig viden og færdigheder til at indgå i virksomhedens daglige brandberedskab samt ved tilfælde af brand at kunne guide og rådgive redningsberedskabet.

Desuden skal hjælperøgdykkeren kunne indgå ved iværksættelse af virksomhedens beredskabs- og værdiredningsplan.

Indhold:

 • Beredskabslovgivning, indsatsledelse samt sporbevaring
 • Beredskabsplanlægning
 • Assistance til Redningsberedskabet
 • Alarmering, forhold på brandsted
 • Brandforløb
 • Trykluftapparat – teori og praktik
 • Vejrtrækning og åndedrætsforgiftning
 • Kroppens reaktion ved brug af trykluftapparat
 • Indsatsbeklædning
 • Røgdykker teknik og taktik
 • Praktisk anvendelse af håndslukningsmidler
 • Arbejde, samarbejde og kommunikation i delvis mørke rum og lokaler
 • Værdiplanlægning

Varighed: 24 timer (3 dage á 8 timer)

Hvem henvender kurset sig til:

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, der skal fungere som hjælperøgdykkere på virksomheden og som efter ledelsens opfattelse har et lokalkendskab, der sætter medarbejderen i stand til på en forsvarlig måde at kunne være til gavn for redningsberedskabet.

Hjælperøgdykkeruddannelsen skal vedligeholdes med et kursus hvert andet år.

Vedligeholdelseskurset varer en dag (8 timer).