En person benytter et værktøj der producerer mange gnister

Varmt arbejde

Hører din virksomhed til en af dem, der udfører varmt arbejde, såsom svejsning og tagdækning? Hvis ja, så er dette kursus skræddersyet til jer.

Uforsigtighed ved varmt arbejde som tagdækning, svejsning, skæring eller vinkelslibning kan føre til store og ødelæggende brande.

Følger din virksomhed i praksis de regler og vejledninger, der gælder på området, kan I forebygge, at I ved et uheld bliver skyld i en stor brandulykke.

Kurset giver deltagerne færdigheder og indsigt i brandteknisk henseende, så antallet og omfanget af brande forårsaget af varmt arbejde reduceres.

Kursus i varmt arbejde findes i 3 varianter:

  • Indendørs (gnist)
  • Udendørs(tagdækning)
  • Ukrudtsbrænding

Varmt arbejde defineres blandt andet som arbejde med svejsning, skæring, lodning, vinkelslibning, tørring, opvarmning, tagdækning, ukrudtsbrænding og andre arbejder med varmeudviklende værktøj.

Indhold

  • Brandteori
  • Skader/årsager
  • Trykflasker
  • Håndslukningsredskaber
  • Forsikringsforhold og lovgivning

Varighed: 8 timer

Hvem henvender kurset sig til: Faglærte og ufaglærte tagdækkere eller jern- og metalarbejdere, samt andre personer der beskæftiger sig med varmt arbejde.

Sted: På vores Uddannelsescenter eller hos jer.

Ønsker du et nordisk certifikat skal dette oplyses ved bestilling.

 

Vi forsøger løbende at samle kursister sammen til et helt hold, du kan forhåndstilmelde dig på nedenstående formu