Voksenpædagogisk Basisuddannelse

Vil du være voksenunderviser?

På Voksenpædagogisk basisuddannelse lærer du at planlægge, tilrettelægge og evaluere undervisning til voksne. Det kan fx være at du vil uddanne dig som førstehjælpsinstruktør, og derfor først skal lære om de grundlæggende principper i voksenundervisning og planlægning af undervisningen.

Uddannelsen henvender sig til undervisere, instruktører og ledere, som har en faglig baggrund, og som vil have de pædagogiske forudsætninger for at kunne undervise voksne.

Det Voksenpædagogiske basisuddannelse sætter den enkelte kursusdeltager i stand til:

 • At planlægge og gennemføre en lektion, ud fra principperne om målstyret undervisning
 • At lave en lektionsplan ud fra en uddannelsesplan
 • At anvende situationsbestemt pædagogik/didaktik til opnåelse af læringsmål
 • At gennemføre lektioner, hvor læringsprincipperne teori, færdighedstræning, scenarietræning og evaluering sammenflettes og anvendes som integreret læringsstrategi.

Indhold

 • Læringsteori
 • Præsentationsteknikker og metoder
 • Læringsteorier – pædagogiske og didaktiske strategier
 • Evalueringsteorier
 • Teoretisk og praktisk opbygning af lektionsplaner
 • Kursistlektioner hvor kursisten afholder lektioner, hvor læringsteori og lektionsplaner flettes sammen i praktisk udførelse.
 • Eksamen med ekstern censor

Det Voksenpædagogiske basisuddannelse er skemasat til 37 timer, men der må påregnes et betydeligt merforbrug af timer i forhold til forberedelse af egne lektioner.

Kurset afholdes ikke som internat.

Kurset afsluttes med en praktisk eksamen, hvor kursistens evne som underviser, samt kursistens evne til udarbejdelse og overholdelse af lektionsplan bedømmes. Bedømmelsen foretages af en ekstern censor.

Der udstedes kursusbevis til kursister, der består eksamen. Beviset er adgangsgivende blandt andet til Førstehjælpsinstruktøruddannelsen.

Der stilles ingen formelle adgangskrav til kurset

Betingelser:
Eventuelt afbud skal meldes senest 10 hverdage før kursusstart. Ved udeblivelse eller manglende afbud faktureres det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at vores kurser først og fremmest er målrettet medarbejdere, der er ansat i offentlige institutioner/virksomheder i vores dækningsområde. Dækningsområdet udgør de 8 kommuner i Hovedstadsområdet, der ejer Hovedstadens Beredskab. Hvis du er i tvivl, om du er i denne målgruppe, skal du kontakte os for at få afklaret din deltagelse.