Bestyrelsesmøde den 26. april 2017

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Orientering om status på samarbejdsaftaler med operative bindinger Download PDF
 3. Orientering om justering af Service Level Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet Download PDF
  • Bilag 1 - Forslag til justeret SLA på myndigheds- og forebyggelsesområdet Download PDF
  • Bilag 2 - Ændringshistorik justering af SLA på myndigheds- og forebyggelsesområdet Download PDF
 4. LUKKET - Orientering om status på byggesagsområdet Download PDF
 5. LUKKET - Godkendelse af forslag til udlånsaftaler Download PDF
 6. Orientering om projektsamarbejde med Region Hovedstaden Download PDF
 7. LUKKET - Supplerende analyse II RBD 2017+ Download PDF
 8. LUKKET - Økonomi supplerende analyse I RBD 2017+ Download PDF
 9. Klimamateriel - mobile dæmninger Download PDF
 10. LUKKET - Godkendelse af proces vedr brandhaneområdet, musefælde II Download PDF
 11. LUKKET - Proces vedr beskyttelsesrum, musefælde II Download PDF
 12. Godkendelse af regnskab 2016 Download PDF
  • Bilag 1 - Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2016 Download PDF
  • Bilag 2 - Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2016 Download PDF
 13. Godkendelse af budget 2018 og overslagsår, første behandling Download PDF
 14. Godkendelse af Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2016 Download PDF
  • Bilag 1 - Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2016 Download PDF
  • Bilag 2 - Udkast til paradigme til ejerkommunerne Download PDF
 15. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 16. Kommende møde Download PDF
 17. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 18. Eventuelt Download PDF