Bestyrelsesmøde den 20. juni 2018

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Introduktion til Rådgivning og Uddannelse Download PDF
 3. LUKKET - godkendelse af forslag til fremtidigt samarbejde på visse områder Download PDF
 4. Godkendelse af forslag til justering af budgetfordelingsnøgle 2018 og 2019 Download PDF
 5. Godkendelse af budget 2019 og overslagsår - 2. behandling Download PDF
  • Bilag 2 - Høringssvar fra HovedMED til budget 2019 Download PDF
 6. Orientering om trivselsundersøgelse Download PDF
 7. Orientering om status på arbejdsmiljø Download PDF
 8. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 9. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 10. Kommende møde Download PDF
 11. Eventuelt Download PDF