Bestyrelsesmøde den 26. juni 2019

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. LUKKET_Temadrøftelse SIKS Download PDF
 3. LUKKET_Opfølgning supplerende analyse I RBD 2017+ Download PDF
 4. LUKKET_Revideret Brand- og Alarmeringsplan Download PDF
 5. Godkendelse af budget 2020 og overslagsår, 2. behandling Download PDF
  • Bilag 1-Høringssvar fra HovedMED til budget 2020 Download PDF
  • Bilag 2-Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr. justering af budgetfordelingsnøgle 2020 Download PDF
  • Bilag 3-Økonomiske konsekvenser og mulige afregningsmodeller ifm. ny ferielov Download PDF
 6. Orientering om status på ejerkommunernes beredskabsplanlægning Download PDF
 7. LUKKET_Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse Download PDF
 8. Orientering om status på arbejdsmiljø Download PDF
 9. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 10. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 11. Kommende møde Download PDF
 12. Eventuelt Download PDF