Oversigt over kurser og uddannelser

Nedenfor ses oversigten over vores kurser og uddannelser.

ABA – drift og vedligeholdelse

Har du ansvaret for et eller flere ABA-anlæg, er det ifølge DBI Retningslinje 005 påkrævet, at du udpeger en person til at være driftsansvarlig. Denne person vil have ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse, og vil sikre, at anlægget altid fungerer korrekt. Læs hele kursusbeskrivelsen om ABA-ansvarlig >

Basal førstehjælp til børn

Førstehjælp til børn er anderledes fra normal førstehjælp. Igennem 4 timer, vil du blive klædt på til at give hjerte-lunge-redning, fjerne fremmedlegemer i luftvejene samt identificere og håndtere symptomer ved febersygdomme, såsom meningitis. Læs hele kursusbeskrivelsen for basal førstehjælp til børn >

Beredskabsforedrag

Et beredskabsforedrag ruster jer til at forstå, kommunikere og handle i tilfælde af brand el. lign. Ulykker kan ske, men jeres forberedelse gør forskellen mellem kaos og kontrol. Et beredskabsforedrag fokuserer på “FØR, UNDER og EFTER” en ulykke. Læs mere om vores beredskabsforedrag her. >

Beredskabsforedrag inkl. Kend din egen bygning

Vær forberedt på det uforudsigelige med viden om din bygning. De første minutter under en brand er altafgørende. Evnen til hurtig og sikker handling begrænser omfanget, mindsker panik og skade indtil hjælpen når frem. Læs hele kursusbeskrivelsen til beredskabsforedrag inkl. kend din egen bygning >

Beredskabsleder

Stå i spidsen for, at din virksomhed lever op til sit beredskabsmæssige ansvar og tænker strategisk om forebyggelse. Beredskabslederen får gennem uddannelsen værktøjer til at forebygge situationer, der omhandler trusler eller skader, som kan påvirke virksomhedens drift.  Klik her for at se den fulde kursusbeskrivelse. >

Beredskabsvagt

Større virksomheder har komplekse risikobilleder og behov for specialuddannede beredskabsspecialister. Hjælperøgdykkere kan styrke virksomhedens eget beredskab ved at tage beredskabsvagtuddannelsen, hvormed man kan arbejde forebyggende og operativt med brandsikkerhed, som brandvagt ved bl.a. varmt arbejde. Læs hele beskrivelsen om det at være beredskabsvagt. >

Brand- og evakueringsøvelse

En brand- og evakueringsøvelse giver virksomhedens personale mulighed for at afprøve brand- og evakueringsinstrukserne og træne deres roller under en nødsituation, hvor evakuering er nødvendig. Efter øvelsen vil der være en mundtlig gennemgang for de involverede medarbejdere og en konklusionsrapport. Dette kan bestilles som varslet, uvarslet eller audit. Læs mere om forskellene og book din øvelser her. >

Brøndredning

Vær rustet til at redde din makker i tilfælde af en nødsituation under arbejde i brønde og lign. Hos os kan du deltage i et brøndredningskursus, ledet af erfarne specialister fra Hovedstadens Beredskab. Vi giver dig den teoretiske viden og praktiske træning, der er nødvendig for at kunne handle hurtigt og effektivt i kritiske situationer. Læs mere om brøndredning her . >

Driftsansvarlig brand

Som driftsansvarlig er du med at gøre en forskel for dig og dine kollegaer med god brandsikkerhed på arbejdspladsen. Brand kan forsinke drift betydeligt, eller standse den fuldstændig, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for virksomheden. Forebyggelse er ikke en selvfølge, men handler om at komme foran de forhold, der ellers ville kunne skabe en ulykke, hændelse eller krise. Læs mere om hvad det vil siges at være Driftsansvarlig brand her. >

Driftsansvarlig brand e-læring

Driftsansvarlig brand som e-læring sker gennem et 45 minutters e-lærings forløb, hvor du vil lære om lovgivningen efter 2022, BR18 kapitel 5 og 7. Derudover vil du lære om flugtveje og flugtvejstrapper, brandveje, evakueringsinstruks og pladsfordelingsplan samt log skema for egen kontrol. Du vil derudover blive introduceret for drift, kontrol og vedligeholdelsesplan kaldet DKV plan. Læs mere og kom i gang her. >

Elementær brandbekæmpelse 

Alle brande starter i det små. Ved at lære elementær brandbekæmpelse, kan du forebygge ulykker og hindre en brand i at komme ud af kontrol. Når der opstår en brand, er de første minutter ofte afgørende. Det har stor betydning for omfanget af branden, at en eller flere personer er i stand til at handle hurtigt og sikkert. Lær mere og book dit kursus i Elementær Brandbekæmpelse. >

Elementær brandbekæmpelse inkl. Kend din egen bygning

Alle brande starter i det små. Ved at lære elementær brandbekæmpelse, kan du forebygge ulykker og hindre en brand i at komme ud af kontrol. Når der opstår en brand, er de første minutter ofte afgørende. Det har stor betydning for omfanget af branden, at en eller flere personer er i stand til at handle hurtigt og sikkert. Læs mere om kombikurset. >

E-læring elementær brandbekæmpelse på plejehjem

Brand på plejehjem udgør en stor risiko – med elementær brandbekæmpelse kan gøre forskellen med liv og død. De første minutter er afgørende for udfaldet, og evnen til at kunne slukke en brand i det små, og undgå at den udvikler sig, er essentiel. Forløbet er opdelt i to: modul 1 foregår online og er teoretisk, og modul 2 består af øvelser i praksis på Frederiksberg Brandstation. Læs mere og kom i gang her. >

E-læring elementær brandbekæmpelse i nattelivet

Mange mennesker samler og hygger sig i nattelivet, men det er også steder, hvor brande kan opstå. Evnen til at håndtere brande på et grundlæggende niveau kan være forskellen mellem liv og død. Gennem to moduler vil du få mulighed for at lære netop dette både teoretisk og praktisk. Modul 1 præsenteres igennem 7 modulers e-læring. Modul 2 finder sted på Frederiksberg Brandstation, hvor du får mulighed for at omsætte teorien fra modul 1 til praksis. Læs mere og tag dit kursus her. > Fås også som blended learning

Førstehjælp for voksne med særligt ansvar for børn

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn samt give relevant førstehjælp ved tilskadekomst, forgiftninger og sygdomstilfælde. Læs hele beskrivelsen til Førstehjælp for voksne med særlig ansvar for børn her. >,

Førstehjælp ved hjertestop

Basisuddannelsen er en minimumsuddannelse der sætter deltageren i stand til at handle ved f.eks. hjertestop. Læs hele beskrivelsen her. >

Førstehjælpsinstruktør

Dette kursus lærer dig at tilrettelægge, gennemføre og evaluere førstehjælpsundervisning, så den passer til din virksomhed eller institution. Du vil få forståelse for førstehjælpsfaglig viden, træning i pædagogiske undervisningsmetoder og praktiske øvelser. Læs mere og se næste ledige kursus her. >

Førstehjælpsinstruktør vedligehold

For at bibeholde kompetencen til undervisning i førstehjælp under Dansk Førstehjælpsråd, er det et krav at den enkelte instruktør deltager på et vedligeholdelseskursus hvert 5. år. Såfremt dette ikke sker, bortfalder kompetencen til at undervise for Dansk Førstehjælpsråd. Få vedligeholdt dit instruktørbevis her. >

Hjælperøgdykker

Hjælperøgdykkerkurset er grundkurset og grundprincippet i det vi kalder for “Eget Beredskab”. Styrk kompetencer, forebyggelsessamarbejde og medejerskab af virksomhedens beredskab. Desuden skal hjælperøgdykkeren kunne indgå ved iværksættelse af virksomhedens beredskabs- og værdiredningsplan. Bliv din virksomheds hjælperøgdykker her. >

Hjælperøgdykker vedligehold

Er du uddannet hjælperøgdykker, skal du vedligeholde dine kompetencer hvert andet år. Det gør du ved at deltage på et vedligeholdelseskursus hos Hovedstadens Beredskab. Få vedligeholdt dine hjælperødgdykkerkompetencer her. >

Medborgerførstehjælp

Funktionsuddannelsen Medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Læs mere om medborgerførstehjælp her. >

Teatervagt

Lær de nødvendige bestemmelser, regler og opgaver at kende for at kunne fungere som en effektiv teater- og scenevagt. Læs den fulde beskrivelse til teatervagt. >

Trykluftapparatbrugerkursus

Har din virksomhed arbejde, der kræver luftforsynet åndedrætsværn? Anvender I trykluftsapparat som værnemiddel? Så bliv klædt godt på med et trykluftsbrugerkursus. Deltagerne får kendskab til, hvordan kroppen påvirkes af et trykluftsapparat samt, hvordan apparatet håndteres og bruges korrekt. Læs mere om Trykluftapparatbrugerkurset her. >

Varmt arbejde

Varmt arbejde som tagdækning, svejsning eller skæring kan forårsage store og ødelæggende brande. Med dette kursus kan deltagerne lære at forebygge sådanne ulykker ved at få indsigt i de brandtekniske regler og vejledninger for varmt arbejde. Book dit varmt arbejde kursus her. >

Voksenpædagogisk basisuddannelse

Få de nødvendige pædagogiske værktøjer til at undervise voksne og opnå dine karrieremål som underviser, instruktør eller leder. Læs mere om uddannelsen her. >