Bestyrelsens medlemmer

Har kan du se medlemmerne af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse pr. 1. januar 2022.

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab I/S består af 17 medlemmer fra de 8 ejer-kommuner. København er repræsenteret med 6 medlemmer, Frederiksberg med 2, Hvidovre med 2 og hver af de øvrige kommuner med 1 medlem. Derudover deltager to politidirektører, beredskabsdirektøren for Hovedstadens Beredskab samt to observatører valgt blandt medarbejderne og de frivillige.

Formandskab

Formand, Steen Christiansen (borgmester Albertslund Kommune)
Næstformand, Sophie Hæstorp Andersen (overborgmester Københavns Kommune)
Næstformand, Michael Vindfeldt (Borgmester Frederiksberg Kommune)

Medlemmer

Borgmester Kent Magelund (Brøndby Kommune)
Borgmester Kenneth Stig Gøtterup (Dragør Kommune)
Kommunalbestyrelsesmedlem Bent Isager-Nielsen (Frederiksberg Kommune)
Borgmester Kasper Damsgaard (Glostrup Kommune)
Borgmester Anders Wolf Andresen (Hvidovre Kommune)
Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Adelborg (Hvidovre Kommune)
Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (Københavns Kommune)
Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard (Københavns Kommune)
Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (Københavns Kommune)
Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (Københavns Kommune)
Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager (Københavns Kommune)
Borgmester Britt Jensen (Rødovre Kommune)
Politidirektør Anne Tønnes (Københavns Politi)
Politidirektør Kim Christiansen (Vestegnens Politi)
Observatør Hanne Riis Ketler (repræsentant for de frivillige)
Observatør Søren Thim Klitmøller (repræsentant for medarbejderne)
Beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen (Hovedstadens Beredskab)