Bestyrelsens medlemmer

Har kan du se medlemmerne af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse, sådan som den er konstitueret pr. 17. januar 2018.

Bestyrelsen består af 17 medlemmer fra de 8 ejer-kommuner. København er repræsenteret med 6 medlemmer, Frederiksberg med 2, Hvidovre med 2 og hver af de øvrige kommuner med 1 medlem. Derudover deltager to politidirektører, beredskabsdirektøren for Hovedstadens Beredskab samt to observatører valgt blandt medarbejderne og de frivillige.

Formandskab

Overborgmester Frank Jensen (København) – Formand
Borgmester Eik Dahl Bidstrup (Dragør) – Næstformand
Borgmester Helle Adelborg (Hvidovre) – Næstformand

Medlemmer

Borgmester Steen Christiansen (Albertslund Kommune)
Borgmester Kent Magelund (Brøndby Kommune)
Borgmester Simon Aggesen (Frederiksberg Kommune)
Rådmand Lone Loklindt (Frederiksberg Kommune)
Borgmester John Engelhardt (Glostrup Kommune)
Viceborgmester Mikkel Dencker (Hvidovre Kommune)
Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (Københavns Kommune)
Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Københavns Kommune)
Teknik og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Københavns Kommune)
Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (Københavns Kommune)
Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (Københavns Kommune)
Borgmester Britt Jensen (Rødovre Kommune)
Politidirektør Anne Tønnes (Københavns Politi)
Politidirektør Kim Christiansen (Vestegnens Politi)
Observatør Kristian Lindballe Holm (repræsentant for de frivillige)
Observatør Peter Ørnbo (repræsentant for medarbejderne)
Beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen