Bål i tør bevoksning

Afbrændingsforbud for Amager Fælled og Kongelunden

For at mindske risikoen for brande indføres afbrændingsforbud for udvalgte områder, og vi opfordrer til øget agtpågivenhed ved brug af grill og åben ild.

På grund af den lange periode uden nedbør er der ekstremt tørt i naturen. For at mindske risikoen for brande, indfører Hovedstadens Beredskab derfor afbrændingsforbud for udvalgte områder, gældende fra den 8. juni 2018 kl. 15.00.

Forbuddet omfatter to sammenhængende områder i København, Tårnby og Dragør: Amager Fælled og Kongelunden. Områdets præcise afgrænsning kan ses her: Kort over afbrændingsforbud for Amager Fælled og Kongelunden

Forbuddet i disse to områder omfatter al brug af åben ild og afbrænding, herunder brug af apparater, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof. Forbuddet gælder også brug af grill og brug af indrettede bålpladser.

Derudover indføres der forbud mod brug af gasdrevne ukrudtsbrændere i hele Hovedstadens Beredskabs dækningsområde, der tæller kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Frederiksberg, København og Dragør.

Forbuddet indføres i medfør af: §5 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Forbuddet er gældende indtil Hovedstadens Beredskab ophæver dette. Ophævelsen vil fremgå på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

For de områder, som ikke er omfattet af afbrændingsforbuddet, opfordrer Hovedstadens Beredskab generelt til, at man udviser øget agtpågivenhed ved al brug af åben ild, herunder brug af grill, rygning mv.

Vær særligt opmærksom på:

  • Smid ikke tændstikker, cigaretter el.lign. i naturen
  • Undlad at parkere bilen i højt græs, fordi katalysatoren fra bilen kan antænde græsset
  • Bruger du grill eller bålsted i villahaver, så sørg for at have vand i nærheden (fx vandflasker, spand eller haveslange)
  • Når du hælder kul fra grillstarteren over i grillen, så vær opmærksom på, at der nemt kan spredes gnister
  • Grillen må ikke forlades, før den er slukket
  • Hvis du bruger engangsgrill, skal den stå på et ikke-brændbart underlag. Sluk grillen med vand, og husk også at køle området, den har stået på
  • Hold øje med vinden, når du tænder åben ild – gnister flyver nemt i naturen

Hvor længe varer afbrændingsforbuddet?

Afbrændingsforbuddet er i kraft, indtil vi vurderer, at der ikke længere er en forhøjet brandrisiko i naturen. Hovedstadens Beredskab meddeler, når afbrændingsforbuddet bliver fjernet. Det vil typisk være, når der er faldet en tilstrækkelig mængde nedbør.

Pressehenvendelser kan rettes til Forebyggelseschef Marcello Francati, tlf. 26 88 29 16, eller Operationschef Tim Ole Simonsen, tlf. 30 52 82 19.