AML

Sådan behandler vi dine personoplysninger, når du ringer 1-1-2.

Formålet med og retsgrundlaget for,
hvordan vi behandler dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • For hurtig præcis lokalisering af personen, som ringer 1-1-2
  • For at kunne videregive præcis lokation til rette myndighed

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af, at:

  • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Hovedstadens Beredskab jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Positionsdata
  • Telefonnummer

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre.

  • Politi
  • Regioner
  • Beredskaber i vores vagtcentralområde

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares i 5 år hvorefter de slettes.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du har enhver tid ret til at bede om indsigt, gøre indsigelse, bede om begrænsning, bede om sletning samt bede om berigtigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hovedstadens Beredskab er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Hovedstades Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 KBH V

CVR-nr.: 35440178
Telefon: 33 43 10 00
Mail: hbr@hbr.dk

Hvorfor har jeg modtaget en SMS?

Hvis du har modtaget en SMS i forbindelse med et 1-1-2 opkald, er det fordi din smartphone understøtter AML, som står for Advanced Mobile Location. For ikke at forstyrre dig unødigt under den alvorlige del af 1-1-2 opkaldet, sendes en SMS med oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger efter opkaldets afslutning.

Hvad er AML?

Advanced Mobile Location (AML) tillader smartphones at sende lokationsdata til Alarmcentralen via SMS.

AML er ikke en app og kræver ikke installation af nogen art fra din side. Apple har understøttet AML siden foråret 2018, mens Android-styresystemet har understøttet AML siden 2016.

Yderligere information om AML findes på https://eena.org/aml/