AML

Sådan behandler vi dine personoplysninger, når du ringer 1-1-2.

Når dine data er i vores hænder

Her kan du læse mere om, hvordan Hovedstadens Beredskab behandler dine personoplysninger, og hvad dine rettigheder er, når vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med, når du ringer 1-1-2.

For ikke at forstyrre dig unødigt under den alvorlige del af 1-1-2 opkaldet, sendes en SMS til din mobiltelefon med oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger efter opkaldets afslutning.

Til hvilket formål behandler vi dine personoplysninger

 • For hurtig og præcis lokalisering af personer, som ringer 1-1-2 opkald
 • For at kunne videregive præcis data til rette myndighed, herunder, ambulance, brand eller politi
 • For at få et bedre overblik over skadestedet og på den måde målrette indsatsen
 • I dokumentations – og uddannelsesøjemed

Hvilke kategorier af personoplysninger behandles

Det ligger i sagens natur, at de personoplysninger som du afgiver både kan være almindelige personoplysninger, oplysninger om strafbare forhold og/eller følsomme personoplysninger. Hovedstadens Beredskab skal kun bruge følgende data:

 • Telefonnummer på den person, som ringer 1-1-2
 • Adresse som er tilknyttet den telefon, der ringer 1-1-2
 • Skadestedsadressen
 • Lokationsdata
 • Andre personoplysninger som du afgiver til os under opkaldet

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger er baseret på offentlig myndighedsudøvelse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e.

I relation til behandling af strafbare forhold vil behandlingen være baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk., 2 nr. 2 og 3. For behandling af dine følsomme personoplysninger er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra c og artikel 9 stk. 2 litra g, da behandlingen være nødvendig for at beskytte din eller en anden fysisk persons vitale interesser samt af hensyn til udførelsen af vores arbejde som beredskab.

Modtagere af dine personoplysninger

I visse situationer kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Politi (Hvis alarmopkaldet vedrører rekvirering af Politi, er alarmcentralens opgave at stedfæste en præcis adresse og stille opkaldet videre til Politiet.
 • Region Hovedstaden (Hvis alarmopkaldet vedrører rekvirering af Ambulance, er det alarmcentralens opgave at registrere de nødvendige adresseoplysninger, hvorefter opkaldet viderestilles til en sundhedsfaglig person/visitator.
 • Andre Beredskaber i vores vagtcentralsområde
 • It-leverandør (underdatabehandlere)

Hvor stammer dine oplysninger fra

 • Fra TDC´s telefondatabase
 • Fra telefonmaster
 • Din telefon
 • Dig selv

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Lydoptagelsen opbevares i seks måneder, hvorefter de slettes.
 • Hvis du streamer (videooptagelse) fra din telefon til os bevares optagelsen i 30 dage, hvorefter de slettes.
 • Øvrige personoplysninger herunder lokationsdata (AML-data) opbevares i tre år, hvorefter de slettes.

Lyd – og videooptagelserne gemmes for at kunne dokumentere, hvad der er sket. I nogle tilfælde bruger vi lyd- og videooptagelserne til brug for intern uddannelse, så vores kompetencer løbende bliver bedre og så vi dermed kan give borgerne den bedst mulig service.

Dine rettigheder og klagemuligheder

Når vi behandler oplysninger om dig, har du efter lovgivningen en række rettigheder.

Dem kan du læse mere om på https://hbr.dk/privatlivspolitik/

Her kan du også finde kontaktoplysningerne på vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til dine rettigheder eller måden vi behandler dine oplysninger.

Særligt om AML

Hvad er AML?

Advanced Mobile Location (AML) tillader smartphones at sende lokationsdata til alarmcentralen via SMS. AML er ikke en app og kræver ikke installation af nogen art fra din side. Apple har understøttet AML siden foråret 2018, mens Android-styresystemet har understøttet AML siden 2016.

Særligt om livestreaming til alarmcentralen

Når du ringer 1-1-2 for at anmelde en brand eller en anden ulykke, kan alarm- og vagtcentralen hos Hovedstadens Beredskab spørge om, du vil sende live fra stedet.

Tidlig visuel information kan være afgørende, når en ulykke opstår, og det skaber større sikkerhed for både vagtcentralsoperatøren samt for den, der ringer op samtidig med, at der sikres optimal udnyttelse af brandvæsenets ressourcer.

Teknologien, der fungerer på enhver smartphone, gemmer ikke videoen på selve telefonen og kræver ikke nogen præinstalleret app, hvilket gør det ideelt til nødopkald, som oftest opleves meget stressede for indringeren.

Sådan virker livestreaming

 • Du ringer 1-1-2 og anmelder en brand eller ulykke
 • Alarmoperatøren, som tager imod 112-opkaldet, træffer beslutning om, hvornår det giver mening at bede dig vise omfanget af hændelsen.
 • På din mobiltelefon står teksten: “Jeg filmer til 112 København”, som du kan vise omgivelserne.
 • Når forbindelsen er afbrudt, kan Hovedstadens Beredskab ikke længere få adgang til dit kamera
 • Hovedstadens Beredskab sletter optagelsen efter 30 dage