Beredskabet i gang med indsats i Stormgade

Brand- og redning

Når de røde brandbiler med blå blink suser gennem gaderne er de et af de mest synlige elementer i vores beredskab. De røde biler er ofte specialbyggede køretøjer, der rummer en masse materiel og betjenes af brandfolk med stor erfaring og bred kompetence. Hvert år har vi mere end 8500 udrykninger og vores brandfolk redder årligt flere menneskeliv i forbindelse med brande, færdselsuheld og drukneulykker.

Vores beredskab er fordelt på 12 stationer, hvorfra vi døgnet rundt kan rykke ud fra i tilfælde af brande, ulykker og uheld med farlige stoffer. 9 af stationerne er bemandet med brandfolk døgnet rundt og på 2 stationer tilkaldes mandeskabet hjemmefra i tilfælde af alarm. Den sidste station huser vores operationscenter, hvor vores Alarm- og vagtcentral befinder sig. I alt er over 95 brandfolk, holdledere og indsatsledere på vagt – hver dag, døgnet rundt, året rundt.

Beredskabets hovedopgave er at være klar til udrykning når alarmen lyder, men i den mellemliggende tid er der hver dag planlagt opgaver, øvelser og træning. Udover de akutte opgaver varetager brandfolkene opgaver omkring forebyggelse af brande, eftersyn af slukningsmateriel og assistanceopgaver til hjemmeplejen.

Kort over Hovedstadens Beredskabs stationer i vores 8 ejerkommuner. De røde ikoner er brandbiler. Illustration: Hovedstadens Beredskab
Kort over Hovedstadens Beredskabs stationer
i vores 8 ejerkommuner.
Illustration: Hovedstadens Beredskab

Vi øver os hver dag

Mandskabet i beredskabet bruger meget tid på at vedligeholde deres kompetencer for at kunne yde den bedste hjælp, når det virkelig gælder. Der er en stor mængde specialmateriel og værktøj, nye arbejdsmetoder, nybyggerier med særlige forhold i tilfælde af brand og særlige kompetencer som f.eks. dykning – alt sammen noget der kræver daglige øvelser og uddannelse.

Alle stationer kan varetage en række grundlæggende opgaver som røgdykning, brandslukning, mindre forureninger og redningsopgaver. Derudover har alle stationer en eller flere specialkompetencer, det kan f.eks. være sværere redningsopgaver, overfladeredning (i vand), vandforsyning, røgdykning med lang indsatstid, afhjælpning af vandskader mv. alt sammen opgaver der kræver særlige kompetencer hos mandskabet eller særligt materiel.

Specialtjenesten

Til at varetage en række særlige opgaver har vi Specialtjenesten. I Specialtjenesten er mandskabet uddannet og trænet til at varetage en lang række særlige opgaver, derudover råder man over særligt materiel. Opgaverne er mange, men rummer blandt andet, dykning, sejlads med redningsbåd, røgdykning under særlige forhold, redning af tilskadekomne fra høje bygninger og master samt sværere redningsopgaver.