En brandmandssilouet kan ses med flammer i baggrunden

Hvis du vil være brandmand

I Hovedstadens Beredskab har vi både fuldtidsansatte brandmænd og deltidsbrandmænd.

I Hovedstadens Beredskab er de fleste af vores brandmænd fuldtidsansatte, mens vi har deltidsbrandmænd på to af vores stationer, Dragør og Store Magleby.

I Specialtjenesten, som er placeret på brandstationen bag Københavns Rådhus, har brandmændene desuden speciale i at redningsdykke, kompliceret røgdykning, tung frigørelse (fx busser, tog, skibe), USAR (redning fra sammenstyrtede bygninger), mv.

For at blive optaget i Specialtjenesten skal man være ansat som brandmand i Hovedstadens Beredskab, være i god fysisk form og være godkendt af læge til dykning og røgdykning.

De uddannelsesmæssige grundkrav til den deltidsansatte brandmand er de samme som til de fuldtidsansatte brandmænd. Arbejdsgiver skal acceptere, at du ved alarmeringer til (udrykninger) ildebrand kan forlade din arbejdsplads i det nødvendige tidsrum.

Øvelser og træning

Som beredskab for landets hovedstad passer vi på rigtig mange og samfundskritiske objekter som Metroen, Kongehuset, Folketinget, kulturinstitutioner, Rigshospitalet, hoteller, tunneller, højhuse og en stor havn.

Derfor stiller vi store krav til vores brandmænd. Foruden de 12 årlige lovpligtige øvelser, hvor de opbygger og fastholder kendskabet til materiel og køretøjer, træner og øver brandmændene i Hovedstadens Beredskab på alle vagter, ligesom der er krav om, at de skal holde sig i god fysisk form.

Sådan bliver du brandmand

Der er flere muligheder for at blive brandmand.  Du kan aftjene din værnepligt hos Beredskabsstyrelsen, eller du kan søge om at blive optaget i vores frivillige beredskab og tage uddannelsen i din fritid.

Du kan læse mere om uddannelsen til brandmand på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

For at blive brandmand i Hovedstadens Beredskab skal du:

  • have en god fysik og form
  • ikke lide af højdeskræk eller klaustrofobi.
  • kunne fremvise en straffeattest, som ikke må være mere end 3 måneder gammel.
  • have kørekort kategori B og kategori C.
  • være fundet egnet på session og kunne fremvise en helbredsattest.
  • have mindst 9. klasses afgangseksamen med gode skolekundskaber.

Optagelsesprøver

I forbindelse med ansættelser, afholder vi optagelsesprøver, som består af teoretiske samt praktiske prøver. Det kan bl.a. være prøve i dansk, matematik og almen viden, at gennemføre Forsvarets forhindringsbane, en højdetest, test af klaustrofobi for lukkede rum, muskeltest i form af øvelser og løb. Optagelseskriterierne kan ændre sig i forhold til krav, behov og lovgivning.

Når vi søger brandfolk, slår vi det op her via hjemmesiden og på de gængse jobportaler.

Vi kan ikke tilbyde at gemme ansøgninger eller skrive interesserede op til næste gang Hovedstadens Beredskab søger brandfolk. Vi henviser i stedet til,  at du holder øje her på hjemmesiden.