Hvis du vil være frivillig

I Hovedstadens Beredskab har frivillige en central rolle og løser mange opgaver, både operativt og forebyggende.

Til at løse en lang række forskellige beredskabsopgaver har Hovedstadens Beredskab en Frivilligenhed, der består af ca. 100 engagerede frivillige.

De frivillige stiller sig til rådighed i deres fritid, hvor de efter uddannelse og træning kan være med til at løse en lang række opgaver. De frivillige støtter vores operative beredskab med centrale opgaver som logistik, forplejning, pumpe- og lysmateriel, værdiredning, behandlingsplads, fyldning af luftflasker til røgdykning og mange andre ting.

Ud over dette løser Frivilligenheden en række opgaver, hvor vi støtter op om Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner.

Uddannelse

Som frivillig bliver man uddannet til de opgaver, man skal løse. Uddannelsen ligger om aftenen og i weekends uden for normal arbejdstid. Man får udleveret personlig uniform og kommer til at indgå i et fællesskab med et stærkt sammenhold og mange spændende opgaver. Man har som frivillig mulighed for at bliver leder af teams og opgaver, samt at få kompetence til at undervise og afholde øvelser, hvis man skønnes egnet til dette.

Udover at blive indsat ved forskellige typer af hændelser og ulykker varetager de frivillige opgaver omkring førstehjælps- og brandvagter samt støtte til afvikling af arrangementer.

Kunne du tænke dig at blive frivillig i Hovedstadens Beredskab eller har du behov for vores assistance til et arrangement eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte os.

Læs Frivilligenhedens værdisæt >>