Billede af plakat med teksten Falder tiden dig for lang

Frivillig i Hovedstadens Beredskab

I Hovedstadens Beredskab har frivillige en central rolle og løser mange forskellige opgaver, både operativt og forebyggende.

Til at løse en lang række forskellige beredskabsopgaver har Hovedstadens Beredskab en Frivilligenhed, der består af ca. 100 engagerede frivillige.

Vores frivillige stiller sig til rådighed i fritiden, hvor man efter uddannelse og træning kan være med til at løse en lang række opgaver. Vores frivillige støtter det operative beredskab med centrale opgaver som logistik, forplejning, pumpe- og lysmateriel, værdiredning, fyldning af luftflasker til røgdykning og mange andre ting.

Ud over dette løser Frivilligenheden opgaver omkring førstehjælps- og brandvagter samt støtte til afvikling af arrangementer i vores ejerkommuner. Frivilligenheden hører under vores forebyggelsesafdeling, og vi samarbejder tæt med Ungdomsbrandkorpset, som vi også deler lokaler og udstyr med.

Hvad laver vi i Frivilligenheden

Vores primære opgave er at støtte op om beredskabet ved større hændelser. Vi bliver kaldt ud på operative indsatser i alt 15-25 gange årligt. Det kan svinge mellem alt fra 1-8 gange på en måned.

Vi har enhedsaften hver onsdag (undtagen i ferier) og vi stiller også op ved arrangementer (åbent hus på brandstationerne, førstehjælpsvagter til koncerter, sportsarrangementer og meget mere).

Som frivillig kan man blive uddannet til de forskellige opgaver vi løser. Uddannelsen ligger om aftenen og i weekends uden for normal arbejdstid. Man får udleveret personlig uniform og kommer til at indgå i et fællesskab med et stærkt sammenhold og mange spændende opgaver. Man har som frivillig mulighed for at bliver leder af teams og opgaver, samt at få kompetence til at undervise og afholde øvelser, hvis man skønnes egnet til dette.

Hvis du vil være frivillig

Kunne du tænke dig at blive frivillig i Hovedstadens Beredskab og kan du sige ja til følgende:

  • Vil deltage aktivt i Frivilligenhedens aktiviteter
  • Vil stille op til operative udkald, og kan deltage i enhedsaftener onsdag fra kl. 18.30.
  • Vil bidrage konstruktivt til opgaveløsningen og udviklingen af enheden
  • Vil indgå i et fællesskab hvor vi har plads til alle og “spiller hinanden stærke”

Du kommer til at indgå i et fællesskab, hvor alle hjælper hinanden. Der er mulighed for at tage forskellige uddannelser inden for beredskabet. Derudover er der rig mulighed for sparring, både fagligt og personligt, og til at sætte dit præg på udviklingen af Frivilligenheden. Du får en kontrakt om frivillig tjeneste i Hovedstadens Beredskab.

Hvad gør jeg nu?

Send en mail til frivilligenheden@hbr.dk, med følgende:

  • En kort beskrivelse af dig og din motivation for at indgå i Frivilligenheden
  • Et CV, hvor tidligere beredskabserfaring indgår (f.eks. værnepligt, ansættelse i et beredskab, deltidsbrandmand, anden frivillig tjeneste mm.)
  • Relevante uddannelsesbeviser

Så vil vi kontakte dig og aftale en aften hvor du kan komme og hilse på, samt høre lidt mere om os.