Ungdomsbrandkorpset

Hovedstadens Beredskab Ungdomsbrandkorpset - for unge mellem 13-18 år

Ungdomsbrandkorpset arbejder på at øge sociale, faglige og samarbejdskompetencer hos de unge. Projektet arbejder målrettet mod at de unge øger deres aktive deltagelse i skolen og samtidig forbereder dem til at kunne tage et fritidsjob.

Praktisk

Man starter som brandkadet med 14 dages intensiv uddannelse på Station Tomsgården, der ligger i Nordvest. Herefter er de unge i praktik på en af brandstationerne i København, hvor de bliver tilknyttet et bestemt hold af brandmænd, som bliver deres mentorer. Der sigtes mod at man kommer i praktik i sit eget lokalområde. Praktik-vagterne er i weekender, hvor de unge typisk møder på stationen 4 gange i løbet af 3 måneder.

Efter praktikforløbet kan man fortsætte som frivillig i Ungdomsbrandkorpset, som mødes om eftermiddagen en gang om ugen, til øvelser, videreuddannelse m.m. Herudover deltager man i opvisninger, er med til at undervise andre unge i brandbekæmpelse, førstehjælp og meget andet.

Der starter nye hold hele året.

Læs mere

Læs mere om Ungdomsbrandkorpset i Hovedstadens Beredskab her:

Mod – Respekt – Disciplin / Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps

Baggrund og resultater

Ungdomsbrandkorpset begyndte som et pilotprojekt i 2011. Københavns Kommune har i 2016 bevilliget midler til projektet, så projektet kan fortsætte frem til 2020.

Med Ungdomsbrandkorpset bygger Hovedstadens Beredskab bro og kommer unge fra udsatte boligområder i møde med et aktivt fritidstilbud, som giver dem mulighed for at lære om brandmandsfaget og udvikle kompetencer der ruster dem til at deltage på en uddannelse og indgå på arbejdsmarkedet.

Ungdomsbrandkorpset er målrettet unge som har en eller flere udfordringer i skole-, lokal- og hjemmemiljø. Derudover bliver der også lagt vægt på at rekruttere unge, der er i risiko for at gå i ”storebrødrenes” fodspor, er passive i skolen, og unge der ikke er tilknyttet fritidsaktiviteter, eller som har behov for positiv voksenkontakt i en undervisningssammenhæng.

Ungdomsbrandkorpset bidrager også til, at:

  • De unge udvikler kompetencer, som kan styrke dem i forhold til at gennemføre folkeskolen og fortsætte i en ungdomsuddannelse.
  • De unge får succesoplevelser.
  • Nedbryde barrierer mellem myndighederne og de unge i udsatte boligområder.
  • De unge rekrutteres i tæt samarbejde med skoler i Københavns forskellige bydele.

Projektet er rettet mod unge fra Københavns kommunes udsatte boligområder.

Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps bliver løbende evalueret. Resultaterne fra projektet bliver afrapporteret til blandt andet bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab samt Sikker By sekretariatet i Københavns Kommune.

Desuden blev projektet medio 2012 evalueret af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet.

Resultaterne fra projektet viste blandt andet, at:

  • en høj procentdel af brandkadetterne består brandkadetprøven og gennemfører praktikforløbet
  • de unge tilegner sig nye kompetencer og vokser med ansvaret i rollen som brandkadet, hvilket også smitter af på deres skolegang og liv uden for brandkorpset
  • både brandkadetter og brandmænd får meget ud af de personlige relationer og venskaber, som skabes igennem korpset
  • brandmændene oplever, at de er mere velkomne i de udsatte boligområder. Der er en stor og positiv interesse fra de unge og ikke de samme chikanerier som tidligere.

Du kan læse hele evalueringen fra Institut for Uddannelse og Pædagogik her