Ungdomsbrandkorpset

- et praktisk orienteret tilbud

Ungdomsbrandkorpset giver unge mulighed for både at lære om brandmandsfaget og udvikle generelle og sociale kompetencer, der ruster dem til at tage en uddannelse og indgå på arbejdsmarkedet.

Praktisk

Du starter som brandkadet med 2 ugers intensiv uddannelse i Ungdomsbrandkorpset. Vi holder til i Københavns Nordvest kvarter, hvor vi har vores egen station, som ligger lige ved siden af Tomsgården Brandstation.

De 2 ugers grundforløb er på hverdage kl. 8.45-15. Derfor skal du have en aftale med din skole/lærer om at du gerne må deltage.

Vi starter kl. 9 med at stå klar i uniformen – derfor skal du møde på stationen ca. 15 min inden mødetid, for at have tid til at klæde om. Og vi starter præcis kl. 9.00!

I Ungdomsbrandkorpset bliver du mødt og undervist af uddannede brandmænd og ambulancereddere. Med vores instruktørers unikke erfaringer og kompetencer, får du derfor lov til at prøve kræfter med alt hvad det indebærer at arbejde med brand og redning.

Aktiviteter

 • Intensivt grundforløb (2 uger)
 • Øvelsesaften hver uge hele året
 • Virksomhedsbesøg
 • Teambuilding-aktiviteter
 • Deltagelse og opvisninger ved Beredskabets Dag, Brandstation by Night, Ferie Camps og meget mere
 • Udveksling med andre ungdomsbrandkorps

Efter grundforløbet kan man fortsætte i Ungdomsbrandkorpset, som mødes torsdag eftermiddag/aften en gang om ugen. Her mødes vi og vedligeholder og udviklinger vores kompetencer både i og uden for stationen og meget mere. Derudover deltager vi i opvisninger, og er med til at undervise andre unge i brandbekæmpelse, førstehjælp og meget andet.

Der starter nye hold hele året.

Hvordan bliver jeg brandkadet?

Grundforløbet hos Ungdomsbrandkorpset er et populært tilbud, hvilket desværre betyder at vi ikke kan garantere på først ønskede hold – men vi finder altid en plads.

For at komme med på et grundforløb, skal du henvises af din skole. Det kan de gøre ved at ringe til Tanja på tlf. 21 82 60 01 eller sende en mail til på adressen ungdomsbrandkorpset@hbr.dk.

Læs mere

Læs mere om Ungdomsbrandkorpset i Hovedstadens Beredskab i denne rapport:

Mod – Respekt – Disciplin / Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps

Baggrund og resultater

I Ungdomsbrandkorpset giver Hovedstadens Beredskab unge mulighed for et sceneskift og tiltrængt frirum fra hverdagen. Her har vi fokus på at øge sociale og faglige kompetencer sammen med de unge. Projektet arbejder målrettet mod at de unge øger deres aktive deltagelse i skolen og samtidig forbereder dem til at kunne tage et fritidsjob.

Ungdomsbrandkorpset er målrettet unge som har en eller flere udfordringer i skole-, lokal- og hjemmemiljø. Derudover bliver der også lagt vægt på at rekruttere unge, der er i risiko for at gå i ”storebrødrenes” fodspor, er passive i skolen, og unge der ikke er tilknyttet fritidsaktiviteter, eller som har behov for positiv voksenkontakt i en undervisningssammenhæng.

Han fik mere selvtillid som dagene gik og fik samtidig troen på, at han faktisk godt kan ting, som han ikke har prøvet før. Det er længe siden, at jeg sidst har set ham i det humør og med sådan en glæde, når han skal afsted.
(Mor til Oliver, brandkadet)

Resultaterne viser, at Ungdomsbrandkorpset bidrager til:

 • At de unge får kompetencer, der forbedrer deres aktive deltagelse i undervisning i skolen, og forbereder dem til arbejdsmarkedet / et fritidsjob
 • At de unge lærer at samarbejde og indgå i et team
 • At bygge bro mellem samfundsinstitutioner og lokalområder
 • At de unge får succesoplevelser
 • At nedbryde barrierer mellem myndighederne og beboere i udsatte boligområder

Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps bliver løbende evalueret. Resultaterne fra projektet bliver afrapporteret til blandt andet bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab samt Sikker By sekretariatet i Københavns Kommune.

Ungdomsbrandkorpset begyndte som et pilotprojekt i 2011. Københavns Kommune har i 2020 bevilliget midler til projektet, så projektet kan fortsætte frem til 2024.

Desuden blev projektet medio 2012 evalueret af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet.

Resultaterne fra projektet viste blandt andet, at:

 • en høj procentdel af brandkadetterne består brandkadetprøven og gennemfører praktikforløbet
 • de unge tilegner sig nye kompetencer og vokser med ansvaret i rollen som brandkadet, hvilket også smitter af på deres skolegang og liv uden for brandkorpset
 • både brandkadetter og brandmænd får meget ud af de personlige relationer og venskaber, som skabes igennem korpset
 • brandmændene oplever, at de er mere velkomne i de udsatte boligområder. Der er en stor og positiv interesse fra de unge og ikke de samme chikanerier som tidligere.

Du kan læse hele evalueringen i denne rapport fra Institut for Uddannelse og Pædagogik