Ungdomsbrandkorpset

Hovedstadens Beredskab, Ungdomsbrandkorpset - for unge mellem 13-18 år

Ungdomsbrandkorpset er et praktisk orienteret tilbud, som giver unge mulighed for både at lære om brandmandsfaget og udvikle generelle og sociale kompetencer, der ruster dem til at tage en uddannelse og indgå på arbejdsmarkedet.

Praktisk

Man starter som brandkadet med 14 dages intensiv uddannelse på Station Tomsgården, der ligger i Nordvest. Efter grundforløbet kan man fortsætte i Ungdomsbrandkorpset, som mødes torsdag eftermiddag/aften en gang om ugen, til øvelser, videreuddannelse, ture og meget mere. Herudover deltager man i opvisninger, er med til at undervise andre unge i brandbekæmpelse, førstehjælp og meget andet.

Der starter nye hold hele året.

Som brandkadet kan man søge om at komme i praktik på en af brandstationerne i Hovedstadens Beredskab. Her kommen man på vagt med et hold af brandmænd. Man kan søge om praktik på alle vores staioner. Praktikvagterne er i weekender, hvor de unge typisk møder på stationen 4 gange i løbet af 3 måneder.

Aktiviteter

 • Intensivt grundforløb (14 dage)
 • Øvelsesaften hver uge, hele året
 • Praktik på brandstationer
 • Hjælp til fritidsjob
 • Virksomhedsbesøg
 • Teambuilding-aktiviteter
 • Deltagelse og opvisninger  ved Åben Brandstation, Beredskabets dag, Kulturnat, Ferie Camps og meget mere
 • Udveksling med andre Ungdomsbrandkorps
 • Mulighed for at søge fritidsjob i f.eks. Lagkagehuset eller Brandmuseet, via Ungdomsbrandkorpset

Læs mere

Læs mere om Ungdomsbrandkorpset i Hovedstadens Beredskab her:

Mod – Respekt – Disciplin / Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps

Baggrund og resultater

Med Ungdomsbrandkorpset bygger Hovedstadens Beredskab bro og kommer unge fra udsatte boligområder i møde med et aktivt fritidstilbud. Vi har fokus på at øge sociale, faglige og samarbejdskompetencer hos de unge. Projektet arbejder målrettet mod at de unge øger deres aktive deltagelse i skolen og samtidig forbereder dem til at kunne tage et fritidsjob.

Ungdomsbrandkorpset er målrettet unge som har en eller flere udfordringer i skole-, lokal- og hjemmemiljø. Derudover bliver der også lagt vægt på at rekruttere unge, der er i risiko for at gå i ”storebrødrenes” fodspor, er passive i skolen, og unge der ikke er tilknyttet fritidsaktiviteter, eller som har behov for positiv voksenkontakt i en undervisningssammenhæng.

Resultaterne viser, at Ungdomsbrandkorpset bidrager til:

 • At de unge får kompetencer, der forbedrer deres aktive deltagelse i undervisning i skolen, og forbereder dem til arbejdsmarkedet / et fritidsjob
 • At de unge lærer at samarbejde og indgå i et team
 • At bygge bro mellem samfundsinstitutioner og lokalområder
 • At de unge får succesoplevelser
 • At nedbryde barrierer mellem myndighederne og beboere i ud-satte boligområder

Projektet er rettet mod unge fra udsatte boligområder.

 

Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps bliver løbende evalueret. Resultaterne fra projektet bliver afrapporteret til blandt andet bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab samt Sikker By sekretariatet i Københavns Kommune.

Ungdomsbrandkorpset begyndte som et pilotprojekt i 2011. Københavns Kommune har i 2016 bevilliget midler til projektet, så projektet kan fortsætte frem til 2020.

 

Desuden blev projektet medio 2012 evalueret af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet.

Resultaterne fra projektet viste blandt andet, at:

 • en høj procentdel af brandkadetterne består brandkadetprøven og gennemfører praktikforløbet
 • de unge tilegner sig nye kompetencer og vokser med ansvaret i rollen som brandkadet, hvilket også smitter af på deres skolegang og liv uden for brandkorpset
 • både brandkadetter og brandmænd får meget ud af de personlige relationer og venskaber, som skabes igennem korpset
 • brandmændene oplever, at de er mere velkomne i de udsatte boligområder. Der er en stor og positiv interesse fra de unge og ikke de samme chikanerier som tidligere.

Du kan læse hele evalueringen fra Institut for Uddannelse og Pædagogik her