En brandkadet fra Ungdomsbrandkorpset står med en brandmand foran en brandbil

Ungdomsbrandkorpset

Hovedstadens Beredskab, Ungdomsbrandkorpset er et praktisk orienteret tilbud

Ungdomsbrandkorpset giver unge mulighed for både at lære om brandmandsfaget og udvikle generelle og sociale kompetencer, der ruster dem til at tage en uddannelse og indgå på arbejdsmarkedet.

Praktisk

Man starter som brandkadet med 2 ugers intensiv uddannelse i Ungdomsbrandkorpset. Vi holder til på Station Tomsgården, der ligger i Nordvest, og der er her vi møder hver dag.

De 2 ugers Grundforløbet er på hverdage kl. 9-15. Derfor skal man have en aftale med sin skole/lærer om at man gerne må deltage.

Når vi starter kl. 9 står vi klar i uniformen, så derfor skal man møde på stationen ca. 15 min inden mødetid, for at have tid til at klæde om. Og vi starter præcis kl. 9.00!

I Ungdomsbrandkorpset er det uddannede brandmænd og ambulancereddere der står for at undervise brandkadetterne. Vi tror nemlig på at de bedste resultater kommer når flere fagligheder supplerer hinanden.

Aktiviteter

 • Intensivt grundforløb (2 uger)
 • Øvelsesaften hver uge, året rundt
 • Praktik på brandstationer
 • Hjælp til fritidsjob
 • Virksomhedsbesøg
 • Teambuilding-aktiviteter
 • Deltagelse og opvisninger ved Åben Brandstation, Beredskabets dag, Kulturnat, Ferie Camps og meget mere
 • Udveksling med andre Ungdomsbrandkorps
 • Mulighed for at søge fritidsjob i f.eks. Lagkagehuset eller Brandmuseet, via Ungdomsbrandkorpset

Efter grundforløbet kan man fortsætte i Ungdomsbrandkorpset, som mødes torsdag eftermiddag/aften en gang om ugen, til øvelser, videreuddannelse, ture og meget mere. Herudover deltager man i opvisninger, er med til at undervise andre unge i brandbekæmpelse, førstehjælp og meget andet.

Der starter nye hold hele året.

Som brandkadet kan man søge om at komme i praktik på en af brandstationerne i Hovedstadens Beredskab. Her kommen man på vagt med et hold af brandmænd. Man kan søge om praktik på alle vores staioner. Praktikvagterne er i weekender, hvor de unge typisk møder på stationen kl. 8-20. Man er i udgangspunktet i praktik 8 gange i løbet af 3-4 måneder.

Hvordan bliver jeg brandkadet?

Der er rigtigt mange der gerne vil være brandkadet, så derfor er vi nødt til at vælge ud mellem alle de henvendelser vi får. Vi udvælger ud fra hvilke unge der vil have “mest gavn” at denne type alternativ læringsform.

Har man kendskab til en ung som er i målgruppen, eller har man flere unge i sin institution/skole som man som fagperson vurderer vil have gavn af netop denne type tilbud, så kan man kontakte os på tlf. 33 43 10 00 eller på mail til ungdomsbrandkorpset@hbr.dk.

Læs mere

Læs mere om Ungdomsbrandkorpset i Hovedstadens Beredskab her:

Mod – Respekt – Disciplin / Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps

Baggrund og resultater

Med Ungdomsbrandkorpset bygger Hovedstadens Beredskab bro og kommer unge fra udsatte boligområder i møde med et aktivt fritidstilbud. Vi har fokus på at øge sociale, faglige og samarbejdskompetencer hos de unge. Projektet arbejder målrettet mod at de unge øger deres aktive deltagelse i skolen og samtidig forbereder dem til at kunne tage et fritidsjob.

Ungdomsbrandkorpset er målrettet unge som har en eller flere udfordringer i skole-, lokal- og hjemmemiljø. Derudover bliver der også lagt vægt på at rekruttere unge, der er i risiko for at gå i ”storebrødrenes” fodspor, er passive i skolen, og unge der ikke er tilknyttet fritidsaktiviteter, eller som har behov for positiv voksenkontakt i en undervisningssammenhæng.

Han fik mere selvtillid som dagene gik og fik samtidig troen på, at han faktisk godt kan ting, som han ikke har prøvet før. Det er længe siden, at jeg sidst har set ham i det humør og med sådan en glæde, når han skal afsted.
(Mor til Oliver, brandkadet)

Resultaterne viser, at Ungdomsbrandkorpset bidrager til:

 • At de unge får kompetencer, der forbedrer deres aktive deltagelse i undervisning i skolen, og forbereder dem til arbejdsmarkedet / et fritidsjob
 • At de unge lærer at samarbejde og indgå i et team
 • At bygge bro mellem samfundsinstitutioner og lokalområder
 • At de unge får succesoplevelser
 • At nedbryde barrierer mellem myndighederne og beboere i ud-satte boligområder

Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps bliver løbende evalueret. Resultaterne fra projektet bliver afrapporteret til blandt andet bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab samt Sikker By sekretariatet i Københavns Kommune.

Ungdomsbrandkorpset begyndte som et pilotprojekt i 2011. Københavns Kommune har i 2020 bevilliget midler til projektet, så projektet kan fortsætte frem til 2024.

Desuden blev projektet medio 2012 evalueret af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet.

Resultaterne fra projektet viste blandt andet, at:

 • en høj procentdel af brandkadetterne består brandkadetprøven og gennemfører praktikforløbet
 • de unge tilegner sig nye kompetencer og vokser med ansvaret i rollen som brandkadet, hvilket også smitter af på deres skolegang og liv uden for brandkorpset
 • både brandkadetter og brandmænd får meget ud af de personlige relationer og venskaber, som skabes igennem korpset
 • brandmændene oplever, at de er mere velkomne i de udsatte boligområder. Der er en stor og positiv interesse fra de unge og ikke de samme chikanerier som tidligere.

Du kan læse hele evalueringen fra Institut for Uddannelse og Pædagogik her