Brandhane

Brandhaner

I Hovedstadens Beredskabs dækningsområde findes cirka 8500 brandhaner der vedligeholdes af brandhaneværkstedet.

Ud over Hovedstadens Beredskabs brug af brandhaner i forbindelse med Beredskabs opgaver, står Hovedstadens Beredskab også for tilsyn med og vedligeholdelse og reparationer af de over 8500 brandhaner i de 8 ejer-kommuner.

Derudover vejleder vi omkring opsætning af brandhaner i forbindelse med nybyggeri, hvor vi også skal godkende placering af disse.

Vi løser endelig, til dels sammen med HOFOR, Frederiksberg Forsyning og Glostrup Forsyning, opgaver omkring ny opsætninger, flytninger, midlertidige nedlæggelser i forbindelse med byggeprojekter, vejprofilændringer mv.

Defekt brandhane

Opdager du en defekt brandhane, der f.eks. løber, kontakt os (se kontakt boks til højre), eller brug formularen nederst på siden.

Brug af vand fra brandhane til andre formål

Det er ikke tilladt at tappe vand fra Brandhane til hverken professionel eller privat brug herunder byggevand, events, filmoptagelser. Vandforsyningsenheden skal give tilladelse og skal evt. have betaling for forbruget. 

Hovedstadens Beredskab må kun bruge vand fra brandhanerne til beredskabsmæssige formål og i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

Har du fået tilladelse fra aktuelle vandforsyningsselskab, kan Hovedstadens Beredskab være behjælpelig med det praktiske. (se kontakt boks til højre)

Vedrørende opsætning og vedligeholdelse af private brandhaner, læs mere på siden Private brandhaner >>


Meld en defekt brandhane