En brandhane er blevet åbnet og der sprøjter vand ud

Private brandhaner

I en byggetilladelse kan der stilles krav til opsætning af privat brandhane. Det er der særlige regler for.

Eksisterende private brandhaner

På en række, ofte større, matrikler står der brandhaner, der ikke er offentlige, men som i byggetilladelsen er krævet opsat som privat brandhane, da byggeriet har en  størrelse, værdi, eller kan huse mange personer, og hvor afstanden til offentlige brandhaner ved nærliggende veje er for stor. Det kan også være en brandhane som er opsat af matrikelejer, som supplement til den offentlige vandforsyning til brandslukning, på grund af forsikringsmæssige eller produktionsmæssige forhold.

Disse brandhaner skal vedligeholdes af matriklens ejer.

I forbindelse med drift og vedligehold kan Hovedstadens Beredskab tilbyde at efterse og servicere disse brandhaner, ligesom der frit kan vælges en anden entreprenør til dette.

Ved valg af anden entreprenør skal ejeren af brandhanen indsende oplysninger til Hovedstadens Beredskab om, hvilken entreprenør der forestår serviceringen af brandhanen. Ligeledes skal de krævede (lovmæssige) to årlige eftersyn indberettes til Hovedstadens Beredskab.

Nye private brandhaner

I forbindelse med opsætning af ny privat brandhane, er der en række forhold, der skal iagttages:

Hanetype:

Hovedstadens Beredskab kræver af der anvendes brandhaner af følgende fabrikat og model:

Phøniks A13/A60 eller B13/B60
AVK Brandhane P7 NIRO, Selvlænsende med ekstra kugleafspærring
HAWLE H4

Brandhaner skal males sølvgrå og rød for let genkendelighed.

Placering:

Private brandhaner, der kræves opstillet i forbindelse med byggetilladelse, placeres i samspil mellem bygherre, Hovedstadens Beredskab og Vandforsyningsselskab.

Bygherre starter processen ved at kontakte HOFOR (Københavns, Dragør, Hvidovre, Rødovre, Brøndby og Albertslund kommuner), Frederiksberg Forsyning (Frederiksberg kommune) eller Glostrup Forsyning (Glostrup kommune).

I forbindelse med ny opstilling af brandhaner stiller Hovedstadens Beredskab følgende afstandskrav til hegn, murværk og hække:

  • På siden af brandhanen skal der holdes en afstand på min. 60  cm (75 cm til midte af hane).
  • Bag brandhanen skal der holdes en afstand på min. 30 cm (45 cm til midte af hane).
  • Arbejdsarealet foran hanen skal holdes frit i en afstand på minimum 120 cm. Det vil sige, der ikke må placeres genstande, som kan forhindre brandhanens anvendelse.

Afvigelser kan i særtilfælde aftales med Hovedstadens Beredskab.

Færdigmelding af brandhane

For at en brandhane kan færdigmeldes, stiller Hovedstadens Beredskab krav, om at:

  • der foreligger tegning med indmålt brandhane eller dsfl-fil.
  • der er foretaget en funktionstest.
  • der er foretaget en flowmåling af brandhanen.
  • der foreligger en plan for/aftale om drift, eftersyn og vedligehold.

Færdigmelding sendes til:

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 Kbh V
Att: Bygninger og Materiel (brandhaner)

Du kan også sende din færdigmelding elektronisk via mail: brandhane@hbr.dk

Hvis du ønsker at sende som krypteret post, læs her >>