Opgang med cykler og barnevogne. Illustration: Hovedstadens Beredskab

Oplag på trapper

Hold orden i opgangen. Det er let at antænde en brand , hvis der står ting i jeres opgang. Det kan også betyde, at brandmændene ikke kan redde jer ud, hvis det brænder.

Du kan være med til at forebygge, at der opstår brand i jeres opgang, hvis du husker at:

  • Holde orden på trapper, lofter og i kældre.
  • Lade være med at bruge trappen til at opbevare diverse genstande (det gælder også barnevogne og lignende).
  • Låse døre til kældre og lofter efter dig, så uvedkommende ikke kan få adgang.
  • Lukke eventuelle indkastningslåger til affaldsskakter efter dig.

Print selv A4 plakat til opgange: “Din vej ud, vores vej ind”

Hvem har ansvaret?

Mange tror fejlagtigt, at det er beredskabet, der er myndighed på netop dette område, og at det er os, der kan sørge for, at reglerne bliver overholdt.

Men det er rent faktisk regler, der står i bygningsreglementet, og det er derfor bygningsmyndigheden i din kommune, som kan håndhæve kravet.

I Bygningsreglement 18 kan man se, at trapperum (flugtvejstrapper) ikke må indrettes til andre formål end trafik. Det betyder i praksis, at der ikke må stå barnevogne, kørestole møbler og lignende ude i opgangen.