Illustration af mand der rører en varm, lukket dør

Hvis det brænder

Hvis der udbryder brand, er det sekunder, der tæller.

Derfor er det vigtigt, at alle i institutionen kender jeres brand- og evakueringsinstruks og familien kender sin flugtplan , så alle kommer sikkert og hurtigt ud.

Det skal I gøre

 • Få alle ud sikrest og hurtigst muligt!
 • Udpeg et mødested og hold jer samlet!
 • Åbn aldrig en dør, der er varm! Ilden ligger på lur på den anden side!
 • Hvis der er røg på trappen, skal du blive i din lejlighed og give dig til kende i vinduet.
 • Er jeres eneste vej ud gennem røg, så kravl lavt under røgen og dæk munden til hele tiden!
 • Når I er ude, så bliv ude!
 • Ring 1-1-2!
 • Sikr jer, at alle er kommet ud.
 • Hvis du ved, der savnes personer, så er det rigtig godt, hvis du siger det allerede, når du taler med 1-1-2 Alarmcentralen.
 • Når brandvæsenet ankommer, er det vigtigt, at du er der til at tage imod.
 • Husk at sige, om der savnes personer, og hvis det er muligt, så fortæl, hvor de sidst blev set.
 • Aftal med brandvæsenet eller politiet, hvor du er, mens brandslukningen fortsætter. Der kan blive brug for, at du bidrager med flere oplysninger

Følg desuden disse hovedregler, når det brænder, og du ikke selv kan slukke branden:

 • Red dig selv og de, der er i fare!
 • Du skal kun forsøge at slukke en brand, hvis du kender dine egne evner og det slukningsudstyr, I har til rådighed.
 • Hvis du er i tvivl, så luk døren til branden og søg straks ud.
 • Udpeg et mødested udenfor og hold jer samlet!
 • Alarmér brandvæsenet via 1-1-2
 • Lær børnene, at de ikke skal gemme sig for brandmænd!
 • Luk ilden inde! Det forsinker brandforløbet!
 • Åbn aldrig en dør, der er varm at røre ved! Branden ligger på lur på den anden side!
 • Ved kolde døre: Læg din skulder mod døren og åbn den langsomt!
 • Kommer varme og røg ind, så smæk døren og sørg for, at den er lukket, brug jeres anden flugtvej i rummet!
 • Når I er ude, så bliv ude!
 • Gå aldrig tilbage og ind i en brændende bygning!
 • Sikr dig, at alle er kommet ud på det aftalte mødested!
 • Advar de, der er i nærheden, så også de kan søge i sikkerhed!
 • Er nogen savnet, når brandvæsenet kommer, så sig det hurtigt til en brandmand! De har det rette udstyr og viden til at eftersøge og redde savnede!