Hus med røgalarmer på flere etager. Illustration: Hovedstadens Beredskab

Forebyg brand i din bolig

Brande, der påvirker vores hjem, er ofte de mest tragiske. Man mister personlige og uerstattelige ejendele, kan blive nødt til at flytte og 75 pct. af alle dødsfald sker ved brande i private hjem. Men du kan gøre meget selv for at forebygge brand og sikre din familie.

Alt for ofte ser brandvæsenet, at brande beror på menneskelige fejl som glemte komfurer, glemte stearinlys og uagtsomhed ved rygning. Men også tekniske fejl på elektriske installationer og apparater som opladere, cykelbatterier, mikroovn og vaskemaskine er ofte skyld i brande i private hjem.

Følger du vores simple råd til at forebygge brand og bruger vores tjekliste aktivt til at tjekke brandsikkerheden i dit hjem, er du godt på vej til at sikre dit hjem, før det går galt.

Du kan beskytte din familie ved at:

  • Sætte røgalarmer op i dit hjem.
  • Teste røgalarmer flere gange om året (fx efter ferierejser) og om nødvendigt skifte batterier.
  • Gennemgå sikkerheden i jeres hjem.
  • Lave og øve en flugtplan.
  • Have styr på og minimere brandfarerne i hjemmet

Røgalarmer

Alle boliger bør have en mindst én røgalarm installeret, og det er et krav i alle boliger bygget siden 2004. En røgalarm er på vagt døgnet rundt og advarer i tilfælde af brand. Det er vigtigt, at røgalarmen er placeret, så alarmen kan høres fra alle opholdsrum, og at tjekke at den virker med jævne mellemrum. Der bør være mindst en røgalarm på hver etage i boligen.

Familiens flugtplan

Sammen bør I gennemgå, hvordan I kommer ud af jeres hus eller lejlighed i tilfælde af brand. Der skal ideelt set være to udveje fra hvert rum, hvis den ene vej er blokeret af ild eller røg. I kan fx øve jer i at finde ud af jeres bolig i mørke eller med lukkede øjne.

Flugtveje og oplag på trapper

Bygningens trapper er flugtveje, som skal holdes ryddede, så man kan komme hurtigt ud ved brand. Brug ikke trappen til at opbevare ting – det gælder også barnevogne og lign., som gør det let at antænde en brand. Samtidig kan tingene stå i vejen for brandmændene og forringe deres muligheder for at redde jer ud.

Kældre og loft

Ved at holde orden i kældre og på loftet forebygger du brand i jeres bygning. Døre skal kunne lukkes ordentligt for at forhindre og begrænse at røgen og ilden spreder sig. Samtidig bør kældre sikres godt mod ubudne gæster for at forhindre påsatte brande mv.

Brandsyn og rådgivning

Hovedstadens Beredskab gennemfører brandsyn i virksomheder og institutioner, som er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen. I boliger til privat beboelse (ejer-, andel- og lejeboliger) er der som regel ikke krav om brandsyn. Ønsker I rådgivning eller gennemgang af brandsikkerheden i jeres ejendom, kan I kontakte en privat certificeret brandrådgiver.

Byggemyndigheden

Har du spørgsmål til et brandsikkerheden i forbindelse med et eksisterende byggeri, byggeplads eller en byggetilladelse, skal du kontakte byggemyndigheden i din kommune.

 

Klik herunder og hent alle vores gode råd, download familiens flugtplan og se, hvordan du sætter røgalarmen op: