En byggeplads

8 dobrych rad dla bezpieczeństwa pożarowego terenu budowy

  1. Zachować swobodny dostęp do dróg pożarowych i dojazdowych – również po zakończeniu pracy.
  2. Upewnić się, że hydranty znajdują się w widocznych i łatwo dostępnych miejscach.
  3. Upewnić się, że drzwi przeciwpożarowe są zamknięte.
  4. Zapoznać się z miejscem usytuowania najbliższej gaśnicy.
  5. Butle z gazem ustawiać w pozycji pionowej, a po zakończeniu pracy wszystkie butle zebrać.
  6. Szmaty nasiąknięte olejem i farbą przechowywać w hermetycznych i niepalnych pojemnikach.
  7. Odpady i puste opakowania składować w bezpiecznym miejscu.
  8. Do gaszenia papierosów korzystać z popielniczek w wyznaczonych miejscach.