Brandingeniør i dialog med en ansvarlig for en virksomhed ved en byggeplads.

Eget Beredskab

Eget Beredskab er et initiativ der bygger på et gensidigt samarbejde mellem medlemsvirksomheder og Hovedstadens Beredskab. I samarbejdet sættes der fokus på hvordan virksomheder på bedst mulig måde kan forebygge og forberede sig på at håndtere beredskabshændelser.

Hvad indebærer samarbejdet?

Samarbejdet om Eget Beredskab skal bidrage til resiliente og robuste virksomheder der er krise- og beredskabsparate. Der tilrettelægges for at virksomheden skal kunne arbejde konkret med sit eget beredskab, samt samarbejde med Hovedstadens Beredskab gennem fire hovedkomponenter. Målet er at reducere sårbarheder og øge kundskaben om forebyggelse og håndtering af beredskabssituationer.

Der er fire komponenter der er centrale i samarbejdet:

 • Årlige individuelle dialogmøder med Hovedstadens Beredskab
 • Øvelser og scenariegennemgang hvor virksomhedens beredskabsorganisation trænes i at fungere som bindeled mellem virksomheden og beredskabet.
 • Netværksmøder der faciliterer udveksling af erfaringer og viden mellem medlemsvirksomhederne.
 • Tilgang til en digital platform med relevant indhold og vejledning for forebyggelse og beredskab, samt instrukser, skabeloner og virksomhedsspecifikt indhold.

I tillæg til de overnævnte komponenterne er der mulighed for at tilkøbe uddannelser og kurser der kan sikre at virksomheden har veluddannede ressourcepersoner, samt en etableret og trænet kriseorganisation. Eksempler på sådanne uddannelser er beredskabslederuddannelsen, beredskabsvagtuddannelse og hjælperøgdykkereuddannelsen.

Gennem Beredskabslederuddannelsen bliver kursisten klædt på, sådan at medarbejderen kan stå selvsikker i rollen som beredskabsleder. Efter uddannelsen, kan medarbejderen stå i spidsen for at virksomheder lever op til sit beredskabsansvar, samt planlægge og gennemføre krisestabsøvelser, brand- og evakueringsøvelser, udarbejde beredskabsplaner og foretage forebyggende audits af egne bygninger.

Gennem Beredskabsvagtuddannelsen får kursisten viden, forståelse og færdigheder, som sætter dem i stand til at arbejde effektivt på det forebyggende og operative område.

Gennem Hjælperøgdykkeruddannelsen gives medarbejdere nødvendig viden og færdigheder til at indgå i virksomhedens daglige brandberedskab. Dette indebærer at medarbejdere kan indgå ved iværksættelsen af virksomhedens beredskabs- og værdiredningsplan, samt assistere brandvæsenet, dersom det bliver nødvendig under en hændelse.

Hvilke virksomheder er dette relevant for?

Eget Beredskab er relevant for virksomheder der kan opfylde en eller flere af følgende kriterier:

 • Særlig opmærksomhed/politisk bevågenhed
 • Kritisk infrastruktur
 • Kritisk forsyning
 • Mange mennesker samlet (herunder crowds)
 • Store kultur- og samfundsværdier
 • Komplekse bygninger, områder og adgangsveje
 • Sårbarhed i forhold til nedlukning og syge medarbejdere (pandemi eller anden sygdomsudbrud)
 • Terrorudsathed
 • (Brand)farlige aktiviteter

Såfremt din virksomhed passer ind i en eller flere af de ovennævnte kategorier eller I har spg, kan i skrive til Eget Beredskab ved at skrive en e-mail til egetberedskab@hbr.dk.