Brandingeniør i dialog med en ansvarlig for en virksomhed ved en byggeplads.

Eget Beredskab

'Eget Beredskab' henvender sig til virksomheder i hovedstadsområdets, der er kendetegnet ved at have særlige forhold. Eksempelvis kulturinstitutioner, virksomheder med kritisk infrastruktur eller leverance, virksomheder med særlig politisk bevågenhed og virksomheder med brandfarlig aktivitet, komplekse bygninger m.m.

Eget Beredskab er virksomheder og institutioners mulighed for at arbejde konkret med deres eget beredskab i samarbejde med beredskabet. F.eks. kan virksomheden uddanne eget personale, der kan assistere redningsberedskabet med forebyggende arbejde og samtidig være med til at gøre en forskel i tilfælde af brand eller ulykke.

Hvad får virksomheden ud af det?

Eget Beredskab bygger på en gensidig samarbejdsaftale mellem virksomheden og beredskabet. Det tætte samspil mellem virksomhederne og Hovedstadens Beredskab via Eget Beredskab betyder, at der er mulighed for at skabe en relevant og målrettet indsats inden hændelsen sker. Indsatsen skal bidrage til at reducere tab af værdier, sikre forsat drift og øge virksomhedernes kapacitet og opmærksomhed på risici og sårbarheder.

Ved hjælp af forskellige uddannelser som vi tilbyder, får virksomheden styrket den forebyggende indsats mod brand og andre hændelser. F.eks. kan der etableres hjælperøgdykker- og beredskabsvagtordninger. Samarbejdet styrker medarbejdernes kompetencer og fokus i hverdagen på:

 • at nedbringe risikoen for brand og andre hændelser
 • at slukningsudstyr og andet ulykkeshåndterings materiel er i orden
 • at flugtvejsdøre ikke blokeres, og at flugtveje er frie
 • virksomhedens beredskabsplan
 • at begrænse skader ved brand og andre hændelser
 • hvordan virksomheden møder beredskabet ved hændelser
 • at beredskabet bliver orienteret om særlige farer samt hvilke værdier, der skal prioriteres i tilfælde af brand eller anden ulykke

Hjælperøgdykker – eksempel på uddannelse

En hjælperøgdykker er en internmedarbejder, der kender sin virksomhed godt, og som kan hjælpe virksomheden og beredskabet med at redde værdier og reducere skaderne ved en eventuel brand. Hjælperøgdykkeren kan:

 • være vejviser, så brandmandskabet kommer hurtigt og direkte til branden
 • hjælpe med at låse døre op
 • vejlede om, hvilke værdier, der har størst betydning og derfor bør reddes først
 • udpege særlige sårbare områder og særlige farer

Allerede mange med Eget Beredskab

En række offentlige og private virksomheder og institutioner har allerede lavet aftaler med Hovedstadens Beredskab om Eget Beredskab.

Medlemmerne i Eget Beredskab mødes flere gange årligt til netværksmøder, hvor der udveksles erfaringer og viden på tværs af virksomhederne og beredskabet. Til de fleste netværksmøder er der inviteret en gæst, som har særlig viden indenfor emnet.

Ansøgning til Eget Beredskab

Din virksomhed kan ansøge om at blive optaget i Eget Beredskab ved at hente Ansøgningsskema til Eget Beredskab og sende til egetberedskab@hbr.dk.