Hjælperøgdykker viste vej

Under en brand på Amagerværket i februar var værkets egen hjælperøgdykker til stor hjælp for beredskabet.

Mandag d. 16. februar 2016 kl. 16.34 blev beredskabet alarmeret til brand på Amagerværket.

Ved beredskabets ankomst var der meget kraftig røgudvikling fra toppen af den ene af fire kulsiloer på værkets kulfyrede blok 3. Der blev indsat to hold røgdykkere og en af værkets egne hjælperøgdykkere, som beredskabet har uddannet.

Hjælperøgdykkeren var til stor hjælp under indsatsen og kunne vise brandfolkene vej gennem den røgfyldte kulsilo til siloloftet. På loftet viste det sig, at temperaturen var så høj, at det var vanskeligt at trænge frem til den brændende silo. Hjælperøgdykkeren viste brandvæsenet hen til den relevante luge, som skulle åbnes for slukning. Brandfolkene fik sprøjtet vand i siloen og dæmpede dermed varmeudviklingen i siloen.

Efter branden har Amagerværket meddelt at branden ikke har forvoldt de store skader på værket, ligesom produktionen af el og varme ikke blev forstyrret.

Hjælperøgdykkerne forhindrer brande i at udvikle sig

Inden for de seneste år er der flere eksempler på at hjælperøgdykkerne har opdaget og forhindret brande i at udvikle sig, blandt andet fra en loftsbrand på Christiansborg, en kælderbrand i DR-byen, og brand i Bistro Påfuglen i Tivoli. Disse brande havde uden tvivl udviklet til brande, hvor skader og værditab var blevet betydelige, hvis ikke de lokale hjælperøgdykkere havde været hurtigt på brandstedet.

Hovedstadens Beredskab uddanner hjælperøgdykkere blandt medarbejdere i virksomheder og institutioner, som i tilfælde af brand kan foretage en førsteindsats med håndslukningsmidler, redde værdier og ikke mindst bistå brandmændene under indsatsen. I øjeblikket er der omkring 350-400 aktive hjælperøgdykkere i nogle af Hovedstadens vigtige samfunds-, infrastruktur- og kulturinstitutioner, herunder Folketinget, Nationalbanken, DSB, Dong Energy, DR, Statens Serum Institut, Det Kongelige Bibliotek, Tivoli, og Københavns Rådhus.