En brandkadet med en brandslange

Praktikpladser og fritidsjob

Der er forskellige muligheder for at komme i praktik i Hovedstadens Beredskab. Er du brandkadet, kan du få et fritidsjob.

Praktikpladser

Hovedstadens Beredskab er meget åbne over for at tage imod praktikanter inden for forskellige områder. Beredskabet opretter med jævne mellemrum praktikpladser til både folkeskoleelever, ingeniør- og bygningskonstruktørstuderende m.v.

Vi har gode rammer og en masse hjælpsomme kollegaer, der garanterer dig en spændende og udfordrende oplevelse under dit praktikforløb, så du ikke bare får en god oplevelse, men også får et godt indtryk af det at være på en arbejdsplads som beredskabet.

Vi har kun et begrænset antal praktikpladser, vi kan tilbyde om året. Hvis du vil vide mere om mulighed for praktik, kan du kontakte vores Løn- og Personaleafdeling.

Skolepraktik

Hovedstadens Beredskab tager enkelte gange i løbet af året imod kontorpraktikanter samt hvis du vil i skolepraktik som mekaniker, specialarbejder, smed eller lignende i Teknik. Hvis du vil have mere at vide om muligheder for skolepraktik i beredskabet, kan du henvende dig til Løn- og Personaleadministrationen.

Ungetilbud

Skoler og ungdoms- og uddannelsesvejledere, der ønsker at undersøge muligheder for praktikforløb, kan rette henvendelse til Løn- og Personaleadministrationen.

Ingeniør og bygningskonstruktør praktikanter

Hovedstadens Beredskab har tradition for at tage en ingeniørstuderende eller bygningskonstruktør studerende i praktikforløb i området Beredskab, hvor man som et led i sin uddannelse skal i praktik i en offentlig eller privat virksomhed, der beskæftiger sig med forhold, der er relevante i forhold til ens studie.

Praktik i udrykningsstyrken

Der kan desværre ikke tilbydes praktikpladser i udrykningsstyrken som brandmand, ambulanceredder eller på 112 Alarm- og Vagtcentralen.

Fritidsjob

I Hovedstadens Beredskab kører vi et projekt, der startede i 2011 med et alternativt fritidstilbud til unge i 13-16 års alderen. Projektet hedder Ungdomsbrandkorpset, også kaldet Brandkadetterne.

Projektet har til hensigt at skabe forståelse for og relationer til brandmændene, som er med til at lette arbejdet for brandvæsenet lokalt og med til at sikre et bredere rekrutteringsgrundlag til brandmandsfaget.

Det overordnede formål med projektet er at give de unge et spændende og interessant alternativ i fritiden.