Brandingeniør i dialog med en ansvarlig for en virksomhed ved en byggeplads.

Beredskabsleder

Stå i spidsen for, at din virksomhed lever op til sit beredskabsansvar og tænker strategisk om forebyggelse

På uddannelsen klæder vi dig på, så du kan stå selvsikker i rollen som beredskabsleder. Det gør vi igennem en grundlæggende viden om BR 18 og forebyggelse som fundament samt dygtige undervisere med bred erfaring.

Formål:

Formålet med uddannelsen er at give deltageren den nødvendige viden og færdigheder, til at kunne indgå som Beredskabsleder i virksomhedens Sikkerhedsorganisation.
Beredskabslederen får gennem uddannelsen værktøjer til at forebygge situationer, der omhandler trusler eller skader, som kan påvirke virksomhedens drift. Vi arbejder med almindelig kendte ulykkesformer, men også hændelser forvoldt ved vejrligssituationer, trusler som cyberangreb, forsyningsnedbrud og andre menneskeskabte forsætlige handlinger, som kriminalitet rettet mod en virksomhed.
Målet er også at Beredskabslederen får et indgående kendskab i samarbejdet med myndighederne, arbejdsmetodikker i indsatsområdet, stabsarbejdet og det at optræde som leder i en krise. At optræde som virksomhedens ressourceperson, sammen med indsatsledelsen i KST og på skadestedet.

Indhold:

Deltagerne bliver klædt på til at planlægge og gennemføre krisestabsøvelse, brand- og evakueringsøvelser, udarbejde beredskabsplaner og foretage forebyggende audits af egne bygninger. Desuden lærer du om principperne for indsatsledelse af et skadested, mental parathed, samt at kunne træffe beslutninger i et dynamisk miljø.
Deltagerne får viden om BR18, brandsyns bekendtgørelsen og vejledningen til BR18 omhandlende Drift, Kontrol og vedligehold. Herunder ansøgninger om afholdelse af arrangementer, midlertidig overnatning samt regler for til/ombygning.
Der vil være praktiske øvelser, hvor ovennævnte kompetencer trænes og udvikles, hvor også værdiredningsplaner udarbejdes og øves.
Ved at uddanne en medarbejder til beredskabsleder, får virksomheden større kendskab til sikkerhed med særligt fokus på forebyggelse. Samtidig vil beredskabslederen kunne fungere som en vigtig medspiller og ressourceperson for myndigheder og samarbejdspartnere.

Kursusforløbet er opbygget over fire moduler og på en måde, hvor teori og praktik følges ad. Kursisterne vil opleve at indhente egen viden, men også som grupper at finde egnede løsninger på opstillede dilemmaer. Besøg på relevante virksomheder og øvelser er en vigtig del af kurset. Der følges overordnet en rød tråd, med en opadgående udviklende læringskurve, som har til formål at give beredskabslederen en samlet brugbar pakke af viden, som vil komme såvel den enkelte som virksomheden til gavn.

Indhold:

  1. Lovgivning og forebyggelse
  2. Beredskabsplanlægning
  3. Når skaden er sket (teori)
  4. Når skaden er sket (praktik)
  5. Bygningsreglementet og Tekniske Forskrifter
  6. ABA-anlæg og Driftsmæssige Forskrifter

Varighed: 4 moduler

Læs mere på siden Moduloversigt – hvad lærer du?

Book din plads på uddannelsen nu – begrænsede pladser.
Skriv evt. til kurser@hbr.dk

Betingelser:
Eventuelt afbud skal meldes senest 10 hverdage før kursusstart. Ved udeblivelse eller manglende afbud faktureres det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at vores kurser først og fremmest er målrettet medarbejdere, der er ansat i offentlige institutioner/virksomheder i vores dækningsområde. Dækningsområdet udgør de 8 kommuner i Hovedstadsområdet, der ejer Hovedstadens Beredskab. Hvis du er i tvivl, om du er i denne målgruppe, skal du kontakte os for at få afklaret din deltagelse.