Brandmænd undersøger tekniske forskrifter i manual

Beredskabsleder

Styrk din viden indenfor forebyggelse af ulykker, beredskabsplanlægning og sikring!

Som beredskabsleder bliver du klædt på til at planlægge og gennemføre brand- og evakueringsøvelser, udarbejde beredskabsplaner og foretage forebyggende brandsyn. Desuden lærer du om principperne for indsatsledelse af et skadested, og du bliver rustet til at træffe hurtige beslutninger i pressede situationer samt at iværksætte en værdiredningsplan.

Ved at uddanne en medarbejder til beredskabsleder får I som virksomhed større kendskab til sikkerhed med særligt fokus på forebyggelse af brand. Samtidig vil medarbejderen fungere som en vigtig medspiller og ressourceperson for myndigheder og samarbejdspartnere.

Læs mere i Moduloversigt – hvad lærer du?