Brandingeniør i dialog med en ansvarlig for en virksomhed ved en byggeplads.

Beredskabsleder

Stå i spidsen for, at din virksomhed lever op til sit beredskabsansvar og tænker strategisk om forebyggelse

På uddannelsen klæder vi dig på, så du kan stå selvsikker i rollen som beredskabsleder. Det gør vi igennem en grundlæggende viden om BR 18 og forebyggelse som fundament samt dygtige undervisere med bred erfaring.

Formål:

Formålet med uddannelsen er at give deltageren den nødvendige viden og færdigheder, til at kunne indgå som Beredskabsleder i virksomhedens Sikkerhedsorganisation.
Beredskabslederen får gennem uddannelsen værktøjer til at forebygge situationer, der omhandler trusler eller skader, som kan påvirke virksomhedens drift. Vi arbejder med almindelig kendte ulykkesformer, men også hændelser forvoldt ved vejrligssituationer, trusler som cyberangreb, forsyningsnedbrud og andre menneskeskabte forsætlige handlinger, som kriminalitet rettet mod en virksomhed.
Målet er også at Beredskabslederen får et indgående kendskab i samarbejdet med myndighederne, arbejdsmetodikker i indsatsområdet, stabsarbejdet og det at optræde som leder i en krise. At optræde som virksomhedens ressourceperson, sammen med indsatsledelsen i KST og på skadestedet.

 

Betingelser:
Eventuelt afbud skal meldes senest 10 hverdage før kursusstart. Ved udeblivelse eller manglende afbud faktureres det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at vores kurser først og fremmest er målrettet medarbejdere, der er ansat i offentlige institutioner/virksomheder i vores dækningsområde. Dækningsområdet udgør de 8 kommuner i Hovedstadsområdet, der ejer Hovedstadens Beredskab. Hvis du er i tvivl, om du er i denne målgruppe, skal du kontakte os for at få afklaret din deltagelse.