Brand- og evakueringsøvelser

Test om din arbejdsplads er klar til at evakuere, og kender flugtvejsplanerne i tilfælde af brand.

Hvor godt er virksomheden klædt på til krise? Fungerer flugtvejsplanen i praksis? Og holder brandinstruksen? Alle svar får virksomheden først, når den bliver testet. Hvis krisen opstår, bliver den værre hvis medarbejderne ikke ved, hvad de skal gøre. Flugtveje er sjældent kendt hvis ikke de bliver testet. Medarbejdere kan være vandt til, at bruge specifikke udgange som ikke er flugtveje, men tværtimod farlige i en brandsituation.

Ved en Brand- og evakueringsøvelse afprøves firmaets/institutionens instruks i forbindelse med brand. Øvelsesscenarier aftales på forhånd med instruktøren, og vi deltager med brandkøretøjer, så vidt det er muligt af hensyn til det øjeblikkelige beredskab. Øvelserne evalueres mundtligt umiddelbart efter øvelsen og opfølges af en skriftlig rapport.

Typer:

 • Varslet øvelse
 • U-varslet øvelse
 • Øvelse afholdt som audit

Inden øvelsen:

 • Parametre for øvelsen aftales med leder – med eller uden røg?
 • Situationsbillede af virksomheden dannes – har I ABA? Intern varsling? Intranet varsling? Alt dette skal undersøges inden øvelsen.
 • Resultatønske aftales med leder og tager udgangspunkt i sidste øvelses- eller tilsynsrapport.

Indhold:

 1. Aftale med virksomhedens ledelse.
 2. Vi kontakter alarmcentralen og varsler øvelsen, så der ikke responderes på 112 opkald.
 3. Observatører placeres på strategiske steder, klar til at tage noter (forberedt skema). 1 person pr. etage, 1 pr. samlingssted, og evt. 1 til betjening af røgmaskine. Observatører får også radioer til at holde kontakt med hinanden under øvelsen.
 4. Øvelse igangsættes. Alle skal evakueres til samlingsstedet.
 5. Øvelse forbi. Instruktør får observatørernes bemærkninger.
 6. Øvelsen evalueres mundtligt sammen med medarbejdere.
 7. Møde med ledelsen og mere dybdegående evaluering og anbefalinger.
 8. Skriftlig rapport.
 9. Næste år læses rapporten, og der følges op med ledelsen.

 

Varighed: 1.5 timer