Børn bliver evakueret fra deres skole anført af en underviser

Brand- og evakueringsøvelser

Ved en Brand- og evakueringsøvelse afprøves firmaets/institutionens instruks i forbindelse med brand. Øvelsesscenarier aftales på forhånd med instruktøren, og vi deltager med brandkøretøjer, så vidt det er muligt af hensyn til det øjeblikkelige beredskab. Øvelserne evalueres mundtligt umiddelbart efter øvelsen og opfølges af en skriftlig rapport.