Brandsikkerhedstjek

Et brandsikkerhedstjek er en gennemgang af bygningens brandsikkerhed med hensyn til den daglige drift og er tiltænkt virksomheder, der ikke er omfattet af brandvæsenets årlige brandsyn, men som gerne vil gøre noget for at højne brandsikkerheden.

Beredskabet foretager et ”brandsyn”, og der udarbejdes herefter en rapport med gode råd om, hvordan brandsikkerheden i virksomheden kan forbedres.