Massetilskadekomst, klima og større industribrande – Hovedstadens Beredskab styrkes

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab har på bestyrelsesmødet den 26. april valgt at styrke beredskabet i forhold til terror, klima og større industribrande. Områderne stiller hver især store krav til beredskabet, der fremadrettet er bedre rustet med øgede kompetencer og bedre materiel.

Massetilskadekomst

Som konsekvens af de seneste terrorhændelser i en række europæiske byer har Hovedstadens Beredskab analyseret kapaciteten i forhold til at kunne håndtere lignende hændelser i Hovedstadsområdet.

Analysen peger på et behov for at styrke beredskabet og øge robustheden på en række punkter:

  • Brandfolkene i Hovedstadens Beredskab uddannes til at kunne yde avanceret førstehjælp ved massetilskadekomst.
  • Et øget fokus på koordinering og overblik mellem myndighederne (beredskab, region og politi), samt et fælles system til ressourcestyring og vidensdeling.
  • En styrket analysefunktion til overvågning og analyse af trends og som kan skabe baggrund for læring og planlægning af indsatser.
  • Uddannelse og øvelser for brandfolkene under realistiske forhold samt systematisk praktisk træning og øvelse for ledere på alle niveauer.
  • Medvirke til at rettidig information til befolkningen om den aktuelle situation.

Klimahændelser

Da stormfloden den 4. januar 2017 ramte områder i Hvidovre og Dragør, blev der udlagt mobile dæmninger for at sikre landområderne. Den efterfølgende analyse har vist, at såfremt et større område bliver ramt, vil Hovedstadens Beredskab have behov for mere materiel. Med bestyrelsesbeslutningen kan Hovedstadens Beredskab øge sin kapacitet af mobile dæmninger væsentligt, ligesom flere af vores 12 stationer vil blive uddannet til opgaven. I dag er det primært station Fælledvejen der betjener vores klimamateriel. Hovedstadens Beredskab vil sammen med ejerkommunerne analysere på yderligere konsekvenser af klimahændelser.

Industriområder

Hovedstadsområdet rummer en række særlige virksomheder, hvor brandindsatser kan være særligt krævende eller er betinget af at Hovedstadens Beredskab har hurtig adgang til specialmateriel. Virksomhederne oplagrer f.eks. store mængder brandbar væske eller fast brændsel.

Med anskaffelsen af specialmateriel og uddannelse af medarbejderne vil Hovedstadens Beredskab i fremtiden være bedre klædt på til at kunne håndtere brande i disse komplicerede og dyre industrianlæg. Hændelserne vil ofte, udover økonomiske tab, medføre stor påvirkning af miljøet.

Formanden for Hovedstadens Beredskab, Borgmester i Hvidovre Helle Adelborg, udtaler:

”Det er vigtigt, at vi hele tiden følger med i udviklingen og ruster vores beredskab på de steder, hvor vi kan se, at der er et behov. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi i bestyrelsen har fået skabt mulighed for at vores beredskab i fremtiden kan være bedre rustet, når terror eller store og komplicerede ulykker rammer os. Borgerne stoler på, at beredskabet er klar og træder til. Det er vigtigt for os at skabe tryghed for borgerne og have et robust beredskab”.

Hovedstadens Beredskab vil allerede fra midten af 2017 begynde uddannelsen af medarbejderne og anskaffelsen af de store mængder nyt materiel og køretøjer.

For yderligere kommentarer kontakt:

Hovedstadens Beredskab, Beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen / pressetalsmand Tim Ole Simonsen mobil 30528219.

 

Baggrund
Hovedstadens Beredskab er beredskabet i Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Københavns kommuner.

Hovedstadens Beredskab dækker 1 mio. borgere fra 12 stationer, vi har næsten 1.000 medarbejdere og frivillige. Vi er dermed Danmarks største kommunale beredskab. Vores opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.