Bestyrelsesmøde den 12. oktober 2016

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Download PDF
  • Bilag 1: Udskrift fra behandlingen i Tårnby Kommunes Økonomiudvalg af henvendelse fra Hovedstadens Beredskab den 21. september 2016 Download PDF
  • Bilag 2: Henvendelse fra Tårnby Kommune til Hovedstadens Beredskabs bestyrelsesformand af 23. september 2016 Download PDF
  • Bilag 3: PWC notat vedr. prisfastsættelse af assistance til Tårnby Kommune Download PDF
 3. Godkendelse af bilag til vedtægterne vedr. interessentskabets opgaver efter beskyttelsesrumsloven med tilhørende administrative forskrifter Download PDF
  • Bilag 1: Bilag 6 til vedtægterne vedrørende interessantskabets opgaver efter beskyttelsesrumsloven med tilhørende administrative forskrifter Download PDF
 4. Godkendelse af insourcingkatalog Download PDF
 5. Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem Download PDF
  • Bilag 1: Forslag til indstillingsparadigme til ejerkommunerne Download PDF
 6. Godkendelse af forslag til 2017-gebyrer vedr. ABA alarmer Download PDF
 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Download PDF
  • Bilag 1: Økonomisk effekt af korrektion af fordelingsnøgle Download PDF
 8. Godkendelse af mødeplan for 2017 Download PDF
 9. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 10. Kommende møde Download PDF
 11. Kommunikation fra mødet Download PDF
 12. Eventuelt Download PDF