Bestyrelsesmøde den 13. juni 2017

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Godkendelse af forslag om overholdelse af EU-normer for luftforurening ved indkøb af tunge køretøjer Download PDF
  • Bilag 1 - Indstilling om mindre luftforurening fra tunge køretøjer Download PDF
 3. LUKKET_Godkendelse af træk på leasingrammen Download PDF
 4. Godkendelse af budget 2018 og overslagsår, 2. behandling Download PDF
  • Bilag 1 - Høringssvar HovedMED vedrørende budget 2018 Download PDF
 5. Orientering om gældende retningslinjer for repræsentation mv. i Hovedstadens Beredskab Download PDF
  • Bilag 1 - Retningslinjer for udgifter til repræsentation mv. Download PDF
  • Bilag 2 - Retningslinjer vedrørende modtagelse af gaver Download PDF
 6. Orientering om godkendelse af Hovedstadens Beredskab som praktiksted for elever og lærlinge Download PDF
 7. Orientering om dagsordensmodul og dagsordensportal Download PDF
 8. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 9. Kommende møde Download PDF
 10. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 11. Eventuelt Download PDF