Bestyrelsesmøde den 14. november 2018

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Godkendelse af revision af Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet Download PDF
  • Bilag 1_Forslag til ændring af SLA på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet 2018 (version 2.0) Download PDF
  • Bilag 2_Forslag til Indstillingsparadigme - SLA Download PDF
 3. Godkendelse af revision af vedtægter for Hovedstadens Beredskab Download PDF
  • Bilag 1_Forslag til vedtægtsændringer sammenholdt med gældende vedtægter Download PDF
  • Bilag 2_Indstillingsparadigme - vedtægtsændringer Download PDF
 4. LUKKET_Godkendelse af videre proces vedr. implementering af entreprisestrategi Download PDF
 5. LUKKET_Elever i Hovedstadens Beredskab Download PDF
 6. Godkendelse af omprioritering til dækning af bortfald af huslejeindtægt fra 2019 Download PDF
 7. Godkendelse af ABA-takster 2019 Download PDF
 8. Orientering om forventet regnskab 2018 Download PDF
 9. Orientering om forebyggelsesindsatsen Download PDF
 10. Orientering om databeskyttelsespolitik Download PDF
 11. LUKKET_Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse Download PDF
 12. Godkendelse af mødeplan 2019 Download PDF
 13. Status på arbejdsmiljø Download PDF
 14. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 15. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 16. Kommende møde Download PDF
 17. Eventuelt Download PDF